Innovasjon

RiksTV forsterker laget

21-05-2014 10:43 RiksTV AS TV-distribut?ren RiksTV tar nye grep i forhold til kundekontakt og kundeservice. Selskapet har ansatt ny kundesentersjef og ny CRM-sjef. Kristian Schüffner (37) og Kristian B?rselien Kildal (31) er de nye ansvarlige for dette i selskapet som ledes av Christian Birkeland.

TV-distribut?ren RiksTV tar nye grep i forhold til kundekontakt og kundeservice. Selskapet har ansatt ny kundesentersjef og ny CRM-sjef. Kristian Schüffner (37) og Kristian B?rselien Kildal (31) er de nye ansvarlige for dette i selskapet som ledes av Christian Birkeland. Schüffner skal lede det daglige arbeidet p? kundesenteret, mens B?rselien Kildal skal ha overordnet ansvar for all kundedialog mot eksisterende kunder.
– RiksTV er en bedrift som satser p? kunden og kundeservice. Gode kundeopplevelser en del av visjonen, derfor ville jeg gjerne ha denne jobben sier Schüffner. Han begynte karrieren i Telenor og var der i 10 ?r. Har de siste ?rene jobbet i Dolphin som konsulent med forbedring av kundeservice for ulike bedrifter. Jeg er sv?rt opptatt av kundene og kundenes behov. I RiksTV er gode kundeopplevelser en del av visjonen, derfor ville jeg gjerne ha denne jobben sier Schüffner.
Han er f?dt og oppvokst i B?rum, bor n? i Rygge og er samboer.
Kristian B?rselien Kildal (31) er, samboer, har en s?nn p? 15 m?neder. Han har bakgrunn fra management consulting i selskapene PwC, deretter MarkUp Consulting og til sist Implement Consulting Group. Han er f?dt i Oslo, oppvokst p? Gj?vik, bor n? p? Fornebu.
– Hvorfor ville du satse p? RiksTV?
– RiksTV har bransjens beste forutsetninger for ? bli best i landet p? CRM. Jeg har som m?l ? skape den mest relevante, responsive og l?nnsomme kundedialogen i bransjen og skal v?re overordnet ansvarlig for all kundedialog mot eksisterende kunder, sier B?rselien Kildal.
– Vi er glade for ? f? disse to kapasitetene med p? laget. Kundetjeneste og kundedialog er vektig i v?r bransje. Med disse ansettelsene mener jeg vi har f?tt p? plass to av de brikkene som vil v?re avgj?rende for v?rt forhold til abonnentene. De utfyller et allerede sterkt team, sier administrerende direkt?r Christian Birkeland.
Kildal rapporterer til markedsdirekt?r Bernt A Andersen, mens Schüffner skal rapportere til driftsdirekt?r Christina Endresen.
Om RiksTV
RiksTV er Norges eneste TV-distribut?r som gir deg digital-TV og HDTV via antenne og internett.
Vi tilbyr digital-TV i det digitale bakkenettet, som 98 prosent av husstandene og ca. 90 prosent av fritidsboligene i v?rt langstrakte land kan f? inn med vanlig TV-antenne.
Kapasiteten i det digitale bakkenettet disponeres av NRK og RiksTV. NRKs TV- og radiokanaler er fritt tilgjengelig i det digitale bakkenettet, mens alle ?vrige kanaler og innhold er en del av RiksTVs tilbud. RiksPakken er v?r st?rste og mest popul?re kanalpakke.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy