Telekom

Rokform – unike beskyttelsessystemer for iPhone, iPad og Samsung Galaxy

Norsk Arkivr?d utnevnte denne uken Hafslund som vinner av ??rets Arkiv?. Bak Hafslunds arkivl?sning st?r Software Innovation, som nok en gang kan glede seg over at en kunde som benytter seg av 360°, selskapets l?sning for dokumenth?ndtering og arkivering, mottar denne prisen.
Mens Norsk Tipping i 2011 mottok prisen for sin arkivl?sning bygget p? 360° fra Software Innovation, har juryen denne gangen beveget seg fra det offentlige og over i privat n?ringsliv. Juryen mente i ?r at det var spesielt inspirerende at en privat bedrift har prioritert ? ta vare p? sitt omfattende arkivmateriale og digitalisert arkivet.
I begrunnelsen heter det blant annet at ?Hafslund har v?rt innovativ og strategisk i sin bruk av teknologi b?de n?r det gjelder de gamle papirarkivene og det digitale arkivet. De har et stort fokus p? ? ?ke datafangsten og forenkle bruken av metadata, og har klart ? bygge kunnskap og skape forst?else for arbeidet i hele organisasjonen.?.
Et felles virksomhetsminne
Til tross for at Hafslundkonsernet best?r av flere selskaper, er alle ansatte i dag knyttet sammen p? en felles plattform for elektronisk sak- og dokumenth?ndtering, kalt SESAM-prosjektet (SikkerEnkelogSamordnetArkiveringsModell).
-Hafslund setter stor pris p? utmerkelsen og det er meget motiverende f?r siste del av utrulling. L?sningen har v?rt produksjonssatt i deler av konsernet siden november 2011, og vi ser allerede stor gevinster med l?sningen, sier Jon Andreas Pretorius, leder for IKT applikasjonstjenester i Hafslund.
Brukervennlig arkiv
Norsk Arkivr?d p?peker i sin begrunnelse at Hafslund ?har hatt en omfattende og innovativ tiln?rming til b?de det ? g? tilbake i tid og f? ordnet de gamle papirarkivene, samt ? s?rge for effektiv dokumenth?ndtering av digitalt skapt materiale i dag. Med dette arbeidet er arkivfunksjonen sentralt plassert i virksomheten, og legger til rette for daglig drift og brukervennlighet i arkivene ? b?de for interne brukere og eksterne i historisk og forskningsmessig sammenheng. Mest mulig automatisering gj?r at det er overkommelig for brukere ? arkivere dokumentasjon?.
-Hafslunds innsats for ? forenkle arkivering og metadata-h?ndtering er av st?rste betydning for ? oppn? brukeraksept og effektiv arkivering av informasjon og dermed oppn? en god informasjonsforvaltning i virksomheter. Vi ser fram til ? arbeide sammen med Hafslund om ytterligere framskritt p? dette omr?det, sier Halvor Walla, strategidirekt?r i Software Innovation.
Om ?rets Arkiv:
Landsstyret i Norsk Arkivr?d besluttet i 2010 ? opprette en egen pris for ? hedre arkiver i arkivdannende institusjoner. Tanken var ? stimulere til utvikling, og dessuten v?re til inspirasjon for alle som jobber innen arkivdanning. Prisen ble delt ut for f?rste gang i forbindelse med Norsk Arkivr?ds 50-?rsjubileum h?sten 2011, og vinneren ble Norsk Tippings arkiv. Medlemmene av Norsk Arkivr?d nominerer kandidater til prisen. I ?r var det fem kandidater som ble vurdert av en jury best?ende av Gunn Karin Gjul, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i S?r-Tr?ndelag og leder av familie- og kulturkomiteen p? Stortinget, Hanne Wien, journalist i Budstikka, Karen Anderson, professor i arkivfag p? H?gskolen i Oslo og Akershus og Mittuniversitetet i Sverige, Vilde Ronge, leder for Norsk Arkivr?d (juryens leder) og Sissel ?deg?rd, redakt?r i Arkivr?det.
Om Hafslund:
Hafslund ASA er et norsk selskap notert p? Oslo B?rs og er et av de st?rste b?rsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende str?m- og fjernvarmeleverand?r med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges st?rste str?mnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 ?r, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.
Om Software Innovation:
Software Innovation er et skandinavisk selskap og blant de internasjonalt ledende leverand?rene av programvare for informasjonsh?ndtering, dokumentkontroll og saksbehandling. Med 25 ?rs erfaring og kompetanse arbeider vi m?lrettet med ? levere fremtidsrettede, fleksible og brukervennlige l?sninger. Vi skaper god kunnskapsdeling, effektiv samhandling, virksomhetskontroll og bedre service i private og offentlige virksomheter. V?re standard bransjel?sninger er bygget p? Microsoft SharePoint og Office – markedets ledende plattform for samhandling. 3000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy