mobiltelefoni

Sammensl?ing av nettvirksomhetene i TUSSA og TAFJORD

20-12-2013 13:30 TAFJORD Generalforsamlingene i Tussa Kraft AS og Tafjord Kraft AS har i dag vedtatt ? fusjonere nettvirksomhetene i konsernene og etablere et felles nettselskap. Det nye nettselskapet, M?renett AS, vil ha regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2014.

Generalforsamlingene i Tussa Kraft AS og Tafjord Kraft AS har i dag vedtatt ? fusjonere nettvirksomhetene i konsernene og etablere et felles nettselskap. Det nye nettselskapet, M?renett AS, vil ha regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2014.
Fusjonen betyr at nettvirksomhetene i TUSSA og TAFJORD blir samlet i et felleskontrollert selskap, M?renett AS. Eierfordelingen er 53,66 % til Tafjord Kraft AS og 46,34 % til Tussa Kraft AS. Rune Kiperberg, som i dag er adm. dir. i Tussa Nett AS, blir direkt?r i det nye selskapet.
– Vi er sv?rt glade over de positive vedtakene i dag og avtalen vi har gjort. Fusjonen styrker nettvirksomheten p? Sunnm?re og gj?r oss mer effektive og robuste. Samtidig er medarbeiderne i begge selskapene godt ivaretatt, sier Elling Dybdal, konsernsjef i TUSSA.
– Fusjonen er positiv for kunder, ansatte og eiere. Vi ser at nettleien p? sikt vil bli lavere i et felles nettselskap enn om vi skulle fortsette hver for oss. Videre styrker fusjonen fagmilj?ene og legger forholdene til rette for h?yere avkastning for eierne, sier Erik Espeset, konsernsjef i Tafjord.
M?renett AS blir det 8. st?rste nettselskapet i Noreg m?lt etter nettkapital, og vil ha 230 ansatte og 61 000 kunder i 12 kommuner p? Sunnm?re.

Tafjord Kraftnett AS eier og driver regionalnettet p? nordre Sunnm?re og distribusjonsnettet i kommunene Sula, ?lesund, Giske og Norddal. Tafjord Kraftnett AS har om lag 33 000 kunder.
Tussa Nett AS eier og driver distribusjonsnettet i kommunene Hornindal, Volda, ?rsta, Vanylven, Sande, Her?y, Ulstein og Hareid, i tillegg til regionalnettet i kommunene Sykkylven og Stranda. Tussa Nett AS har om lag 28 000 kunder.

For ytterligere kommentar:
Erik Espeset, konsernsjef i TAFJORD – tlf. 905 20 033
Elling Dybdal, konsernsjef i TUSSA – tlf. 918 52 540
TAFJORD er et konsern best?ende av morselskapet Tafjord Kraft AS og datterselskapene Tafjord Kraftproduksjon AS, Tafjord Kraftnett AS, Tafjord Kraftvarme AS, Tafjord Marked AS og Tafjord Elektro AS. I tillegg til produksjon og salg av milj?vennlig energi og infrastruktur for energi og telekommunikasjon, samt installasjonsvirksomhet, tilbyr konsernet ogs? vannb?ren fjernvarme til kunder i store deler av ?lesund kommune. V?rt hovedkontor er i ?lesund og vi har omlag 280 ansatte.
Vedlagte filer
02000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy