Data

SAP blir medlem av ITU

19-02-2014 08:00 SAP Norge SAP blir sektormedlem av FN-organisasjonen Den internasjonale telekommunikasjonsunion (ITU, International Telecommunications Union), og skal delta i ITUs Telecommunication Standardization Sector (ITU-T).

SAP blir sektormedlem av FN-organisasjonen Den internasjonale telekommunikasjonsunion (ITU, International Telecommunications Union), og skal delta i ITUs Telecommunication Standardization Sector (ITU-T).
ITU-T samler eksperter fra hele verden for ? utvikle standarder og protokoller for den globale IKT-industrien. Arbeidet gj?res i studie- og arbeidsgrupper, hvor de utvikler anbefalinger for standarder knyttet ulike omr?der innen IKT. S? langt har ITU-Ts arbeid resultert i 3000 anbefalinger som styrer operasjoner og sikkerhet i den globale IKT-infrastrukturen.
SAP skal bidra med sin omfattende kompetanse innen virksomhetsprogramvare og programvare-relaterte tjenester. De vil delta i ITUs diskusjoner omkring en rekke bransjestandarder, inkludert nettsky, sikkerhet, store data og tingenes internett.
ITU er en spesialisert organisasjon i FN, og best?r av 193 medlemsland og 700 medlemmer fra privat sektor og akademia.
Les mer i denne pressemeldingen p? engelsk.
Om SAP
Som markedslederen innen forretningsprogramvare hjelper SAP virksomheter av alle st?rrelser og innen alle bransjer til ? bli bedre. Fra administrasjon til styrerom, lager til kasse, kontor til mobil enhet ? SAP hjelper mennesker og organisasjoner til ? jobbe bedre sammen og med ? bruke forretningsinnsikt mer effektivt for ? ligge foran konkurrentene. SAPs applikasjoner og tjenester gj?r det mulig for mer enn 253500 kunder ? drive l?nnsomt, tilpasse seg endringer og oppn? b?rekraftig vekst. SAP er b?rsnotert i Frankfurt og p? NYSE. Se www.sap.com/norway for mer informasjon.

A to już wiesz?  Legger alt p? SAP HANA

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy