Innovasjon

SAP og Pedab inng?r nordisk distribusjonsavtale

Oslo, 15. Oktober, 2014
SAP, verdensledende p? programvare og programvarerelaterte tjenester, og Pedab, en ledende nordisk IT-distribut?r annonserte i dag en ny felles avtale der Pedab tiltrer SAP?PartnerEdge?Program for Authorized Resellers som distribut?r for SAP programvareportef?ljen i Norden.
SAP er verdensledende p? programvare og programvarerelaterte tjenester. Derfor er SAP p? konstant utkikk etter ? utvide sitt ?kosystem og finne nye partnere og partnertyper ? tjene p? med SAP innovasjoner. Avtalen mellom SAP og Pedab sikter seg inn p? ? gj?re SAP sin programvareportef?lje innenfor Business Analytics, Mobility and Database &Technology tilgjengelig via en nordisk distribut?r.Ved ? supplere det eksisterende partner?kosystemet rundt SAP l?sninger og produkter, vil Pedab ha en allsidig portef?lje og sterk posisjon i et meget konkurranseutsatt marked med 2 forskjellige trender: 1) ?kt ettersp?rsel fra sluttkunder etter l?sningersom kan analysere store mengder data fra flere kilder i sanntid 2) Og bringe den analysen og forretningsverdi til sluttbrukeren n?r som helst og hvor som helst.
Pedab og deres partnernettverk vil n? kunne h?ndtere markedsettersp?rselen etter forretningsanalyse, Big Data og mobilitetsl?sninger. I tillegg vil Pedabs erfaring og kompetanse i infrastrukturl?sninger skape unike muligheter, ved ? kombinere SAP programvare med markedsledende infrastruktur (server og lagring), og dermed levere bedre verdi til sluttkunde. Som en konsekvens av partnerskapet forventer Pedab ? doble st?rrelsen p? deres marked, doble mengden av partnere og kunder, samt doble st?rrelsen p? sitt Nordic Software Team.
Jakob Lagander, Managing Director Pedab Sweden AB, sier: “Med v?rt SAP partnerskap, vil vi v?re i stand til ? tilby en av de sterkeste portef?ljene av l?sninger tilgjengelig i Norden. Vi er veldig takknemlig for ? ha f?tt SAP sin tillit til ? vokse sammen, ved ? levere verdensklassel?sninger til det nordiske markedet. ”
Nicholas Rouse, Nordic Partner Manager General Business & Ecosystem business area i SAP, sier: “Pedab er en av de ledende programvaredistribut?rer i Norden n?r det gjelder ? levere verdi og vekst i omr?der der vi ser ?kt ettersp?rsel i markedet. Distribusjonspartnerskapet vil ?pne opp nye m?ter for nye partnere til ? delta i v?r vekststrategi og utvide kundenes inngangspunkter til SAP-l?sninger.
Om Pedab
Pedab er en verdi?kende distribut?r for IT-l?sninger. Vi skaper l?nnsomhet og muligheter for v?re leverand?rer og partnere med markedsledende spesialistkompetanse innen utvalgt maskin- og programvare. Med unik produktekspertise, teknisk support, markedsf?ringsst?tte og finansielle tjenester er vi en distribut?r med spisskompetanse. Vi hjelper v?re leverand?rer og partnere ? vokse og bli mer l?nnsomme. Det gj?r vi ved ? introdusere v?re partnere p? nye markeder med nye l?sninger, og ved ? tilby h?yere kompetanse enn konkurrentene. Vi er til sammen rundt 100 medarbeidere i Stockholm, Bor?s, Helsinki, K?benhavn og Oslo som alle fokuserer p? ? oppfylle l?ftet om ? finne din neste forretningsmulighet ? hver dag.
Om SAP
Som verdensledende innen programvare og programvarerelaterte tjenester, hjelper SAP bedrifter av alle st?rrelser og bransjer bli bedre. Fra administrasjon til styrerom, fra lager til kassen, kontor til mobil enhet -SAP utdanner folk og organisasjoner til ? samarbeide mer effektivt og bruke forretningsinnsikt mer effektivt for ? ligge i forkant av konkurransen. SAP-applikasjoner og tjenester hjelper mer enn 261 000 kunder ? drive l?nnsomt, tilpasse seg endringer og oppn? b?rekraftig vekst.
For mer informasjon, kontakt:Jakob Lagander, Managing Director Pedab Sweden & SAP Leader Nordics, +46 8 58723730, [email protected]
Susanne Kapfer, Director Communications, SAP Nordic & Baltic +46 733 587 798 [email protected]
Pedab er din verdi?kende IT-distribut?r. Vi skaper l?nnsomhet og muligheter for v?re leverand?rer og partnere med markedsledende spesialistkompetanse innen utvalgt hard- og software.
Med unik produktekspertise, teknisk support, markedsf?ringsst?tte og finansielle tjenester er vi en distribut?r med spisskompetanse. Vi hjelper v?re leverand?rer og partnere ? vokse og bli mer l?nnsomme. Det gj?r vi gjennom ? introdusere v?re partnere p? nye markeder med nye l?sninger, og gjennom ? tilby h?yere kompetanse enn v?re konkurrenter.

Vi er til sammen rundt 100 medarbeidere i Stockholm, Bor?s, Helsingfors, K?benhavn og Oslo som alle fokuserer p? ? oppfylle l?ftet med ? finne din neste forretningsmulighet ? hver dag.
Les mer om Pedab p? www.pedab.no

Similar Posts