SAP og SAS inng?r strategisk partnerskap

– Intelligent styring gjennom avansert analyse i sanntid gir en virksomhet positive resultater p? b?de topp- og bunnlinje. Det er dette det handler om n? som SAP inng?r samarbeid med SAS. Ved ? integrere teknologien fra v?re to selskap vil beslutningstakere f? det beste fra sanntidsdataanalyser innenfor deres eksisterende SAS- og SAP-milj?er, sier administrerende direkt?r i SAS Institute i Norge, K?re Nyg?rd
Gigantene forener styrker
SAP og SAS er begge globalt ledende innen in-memory teknologi, avansert analyse og forretningsapplikasjoner. Partnerskapet skal gj?re det enklere ? h?ndtere arbeidskrevende informasjonsmengder og redusere un?dvendig flytting, sammenstilling og kopiering av data. Ved ? utnytte de to plattformenes samlede kraft ?pnes det n? opp for Big Data-l?sninger som tidligere ikke har v?rt mulig.
– Tenk om virksomhetskritisk analyse kan gj?res umiddelbart n?r dataene blir generert, uten ? m?tte ta ineffektive omveier, som ? sammenstille informasjon fra ulike siloer der data hentes ut av databasene. Det er jo lettere ? flytte analysemodellen til dataene, enn det er ? flytte dataene til modellen. Ved ? kj?re SAS sine analyseprogrammer i SAP HANA vil nettopp denne visjonen oppfylles, og kundene f?r en mulighet til ? oppleve det beste fra v?re to verdener, sier administrerende direkt?r K?re Nyg?rd.
In-memory funksjonaliteten er utformet for ? forbedre produktiviteten gjennom ? akselerere modellutvikling, gjentakelser og distribusjon. Et samlet milj? for forretningsprogrammer og avanserte analyser vil videre forenkle IT-landskapet, redusere kostnadene og levere ytelse i sanntid.

Videre utvikling gjennom 2014
SAP og SAS planlegger et pilotprogram der et utvalg av felles kunder inviteres til ? validere SAS-programmer som kj?rer p? SAP HANA. M?let med programmet er ? bygge og prioritere de to selskapenes felles teknologi gjennom det kommende ?ret.
– SAP og SAS vil fortsette ? utvikle en dypere integrasjon mellom v?r teknologi gjennom hele 2014, prim?rt gjennom SAS sine bransjel?sninger for finansiell sektor, telekommunikasjon, industri og detaljhandel. Programmene forventes ? rettes mot forretningsomr?der som krever en kombinasjon av avanserte analyser som kj?rer p? in-memory plattform, og som har som m?l ? gi resultater med h?yt utbytte. Vi vet at alminneliggj?ringen av ?i-minne teknologi? ?pner for et vell av muligheter til nyskapning for v?re kunder, som innen kundekommunikasjon, risikostyring, kapitalforvaltning og i kampen mot svindel og hvitvasking av penger, sier K?re Nyg?rd i SAS.
Uendelige muligheter i egen database
– Kombinasjonen av SAP HANA-plattformen og SAS avanserte analyseprogrammer er f?rste b?lge av innovasjon som vi planlegger ? levere til v?re felles kunder. Med kraften i l?sningene som de to selskapene skal levere i fellesskap, er mulighetene uendelige, sier Bill McDermott, Co-CEO og medlem av hovedstyret i SAP AG.
In-memory funksjonaliteten gj?r det mulig for bedrifter ? h?ndtere store datamengder samtidig som de kj?rer analyser i sanntid.
– SAS og SAP kan hjelpe bedrifter til ? h?ndtere de massive mengdene med informasjon som de stadig arbeider med, og f? noe fornuftig ut av dem. Samlet har selskapene den ekspertisen og de produktene som skal til for ? sikre at v?re kunder kan agere basert p? kraften av avansert dataanalyse gjort i deres egen database, og ikke p? utsiden av den, sier eier og grunder av SAS Institute, Jim Goodnight.
For ytterligere informasjon, kontakt:

Wenche Nielsen, Markedsdirekt?r SAS Institute AS
[email protected], Mobil: + 47 472 73 066
Bilder fra SAS Institute: http://www.sas.com/offices/europe/norway/nyheter/bilder.html

SAS Institute er verdens st?rste privateide IT-selskap med over 11.000 ansatte og 50.000 kunder i 126 land. SAS er verdensledende leverand?r av Business Intelligence og Analytics-l?sninger.

Siden 1976 har selskapet gitt kundene muligheten til ? ta riktige beslutninger raskere. Avanserte statistikk- og analysemetoder i brukervennlige applikasjoner hjelper virksomhetene med ? avdekke nye sammenhenger og se nye forretningsmessige muligheter.

Authors

Related posts

Top