kommunikasjon

Sapa inng?r fem ?rs driftsavtale med IBM

07-07-2014 10:00 IBM Norge Sapa, verdens ledende leverand?r av aluminiumsl?sninger, har inng?tt en fem ?rs global avtale med IBM om drift av IKT-infrastrukturen p? alle de 200 lokasjonene deres over hele verden.

Oslo ? 7. juli 2014: Sapa, verdens ledende leverand?r av aluminiumsl?sninger, har inng?tt en fem ?rs global avtale med IBM om drift av IKT-infrastrukturen p? alle de 200 lokasjonene deres over hele verden. Med den nye avtalen, som dekker tjenester for servere og arbeidsstasjoner for 11 000 ansatte over hele verden, vil Sapa kunne bruke en nettskyinfrastruktur som omfatter SoftLayer, et IBM-selskap, til nye arbeidsoppgaver for ? st?tte den raske veksten og ekspansjonen i nye omr?der.

? Som en av de st?rste bedriftene i Norge trenger Sapa en h?y grad av fleksibilitet og skalerbarhet. Vi er sv?rt forn?yde med at Sapa gir oss fornyet tillit og har utvidet relasjonene med IBMs nettskyl?sninger, sier Arne Norheim, administrerende direkt?r i IBM Norge.
? Avtalen viser hvordan IBMs globale leveransemodell underst?tter en global strategi. Denne avtalen inneb?rer nesten en dobling av v?rt engasjement for Sapa, som allerede i seks ?r har outsourcet store deler av sin IKT-infrastruktur til IBM.
? Standardisering, fleksibilitet og leveringsevne er sentrale faktorer i avtalen, som er av stor strategisk betydning for Sapa, og et viktig ledd i samordningen av organisasjonen som et resultat av fusjonen mellom Sapas og Hydros ekstruderingsoperasjoner i 2013, sier CIO Espen Falla hos Sapa. ? IBMs leveranse gj?r det mulig for Sapa ? g? fra to sv?rt ulike IKT-infrastrukturer til én felles integrert l?sning, med felles prosesser og applikasjoner.
Outsourcing-avtalen ble underskrevet 6. juni 2014. Den omfatter all Sapas IKT, med spesielt fokus p? ? utvide Sapas IKT-leveransemodell med nye nettskyl?sninger som forbedrer sikkerheten og administrasjonen av mobile enheter. Kontrakten har en varighet p? fem ?r.
?kt fleksibilitet
Outsourcing-avtalen med Sapa er bygget p? IBMs globale leveransemodell, som gir standardiserte IKT-tjenester og sentralisert administrasjon. Dette sikrer Sapa en h?y grad av tilgjengelighet, fleksibilitet og sikkerhet.
? ?Consumption-based charges? er et begrep i tiden for outsourcing-kunder og representerer et tydelig skifte fra en ?fixed charges?-modell, sier Norheim fra IBM. ? Kundene ?nsker ? kunne bevege seg opp og ned i kostnadsportef?ljen i takt med svingninger i egen omsetning. Det krever derfor at IKT-leveransen er mer fleksibel, og det gir nettskyen mulighet til.
? IBMs evne til ? forst? og tilpasse seg til Sapas behov etterhvert som vi har ekspandert, har v?rt avgj?rende for at denne avtalen kom p? plass, sier CIO Espen Falla i Sapa. ? Sapa er et globalt selskap, men vi har kunnet basere avtalen i Norge takket v?re IBMs leveransemodell som setter dem i stand til ? betjene oss globalt. Avtalen bekrefter den innsatsen begge parter har gjort for ? kunne forlenge og utvide v?rt samarbeid, sier Falla

A to już wiesz?  IBM anerkjent i Guinness rekordbok for verdens minste animasjonsfilm

Kontaktpersoner:
Otto Backer Solberg
Pressekontakt IBM
Mobil: 4153 5303
e-post: [email protected]
Espen Falla
CIO Sapa
Mobil: 900 21 222

Billedtekst:
Karl Eichinger, Chief Financial Officer i Sapa, og Arne Norheim, administrerende direkt?r i IBM Norge, signerer driftsavtalen i Oslo 6. juni 2014.

Om IBM
IBM er et globalt teknologiselskap med over 400 000 ansatte i 170 land. I Norge har IBM bist?tt offentlig og privat sektor siden 1935. Sammen med v?rt partner- og leverand?rapparat leverer vi smarte l?sninger til hele bedriftsmarkedet; fra sm? selskaper til Norges st?rste bedrifter.
IBM har v?rt en pionér innen outsourcing og samlet bred og dyp erfaring fra outsourcing-leveranser til selskaper over hele verden. IBM har en av verdens st?rste globale infrastrukturer, som nylig ytterligere er forsterket gjennom oppkj?pet av SoftLayer. IBMs globale tjenesteleveransemodell gj?r at kundene kan dra nytte av den globale kunnskapen, erfaringen, teknologien og forretningsinvesteringene. IBM har 56 globale leveringssentre med 87 000 medarbeidere, fordelt p? 30 land og 6 kontinenter, som jobber med ? levere tjenester. Det har gjort IBM til en unik, strategisk partner som bidrar aktivt til kundenes forretnings- og IT-strategier.
Du finner mer informasjon om IBM her: http://ibm.com/services
Om Sapa
Sapa er verdenslederen innen aluminiumsl?sninger ? et nytt selskap som er en sammensl?ing av Sapas og Hydros virksomheter innen aluminiumsekstrudering. Sammen skaper vi en lettere fremtid gjennom global rekkevidde og lokal tilstedev?relse innen ekstrudering, byggesystemer og presisjonsr?r. Vi har 23 000 ansatte i mer enn 40 land, og hovedkontor i Oslo.
8381520Send som e-post

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy