Data

SAS rir p? visualiseringsb?lgen

SAS rir p? visualiseringsb?lgen
SAS Institute omsatte for 16,6 milliarder kroner p? verdensbasis i fjor, hvorav 1,2 milliarder ble hentet inn i Norden. Den norske avdelingen av verdens st?rste

SAS Institute omsatte for 16,6 milliarder kroner p? verdensbasis i fjor, hvorav 1,2 milliarder ble hentet inn i Norden. Den norske avdelingen av verdens st?rste privateide programvareselskap omsatte for 223 millioner NOK i 2013.
– Fjor?rets programvaresalg endte med ny rekord for SAS Institute i Norge. Det ?kende behovet for analytiske visualiseringsl?sninger som kan h?ste verdi ut av Big Data, har v?rt en viktig
driver, sier administrerende direkt?r K?re Nyg?rd.
I 2014 solgte SAS Institute 150 nye avtaler p? visualiseringsl?sningen SAS ? Visual Analytics i Norden. Mer enn 1500 kunder over hele verden bruker n? denne programvareteknologien. Globalt ?kte ogs? salget av l?sninger for risikostyring, forebygging av svindel og sikkerhet med
44 prosent. I Norge erobrer SAS i tillegg stadig nye markedsomr?der med sine
kundedialogsl?sninger.
– Vi har nylig signert en spennende avtale med Color Line da de ?nsker ? gi sine reisende skreddersydde tilbud. Flere unders?kelser vi har gjort viser at dagens kunder forventer relevant service som tar utgangspunkt i deres personlige preferanser. Her vil det v?re store muligheter
i tiden fremover for en lang rekke virksomheter som beh?ver ? v?re tett p?
kundene sine, sier Nyg?rd.
– Ingen hype
90 prosent av dagens datamengde har blitt skapt de siste to ?rene, og mengden av data bare ?ker. En unders?kelse SAS Institute har gjort sammen med MIT viser at selskaper som bruker dataanalyse har rundt 5 prosent h?yere produktivitet enn andre. Selskapet opplever at spesielt de
st?rre virksomhetene innen privat sektor har l?ftet tema som analytisk innsikt
og big data opp p? topplederniv?.
– Big Data kan kanskje oppfattes som hype, men om man ser litt under overflaten s? skj?nner man at det haster med ? forberede seg. Et konkurransedyktig Norge er avhengig av ny kunnskap og de voksende datamengdene gir oss muligheten til viktig innsikt. Vi ser at de som omfavner dataanalyse
lykkes bedre. Det er ingen tvil om at vi st?r p? terskelen til en ny tidsalder,
sier Nyg?rd.
SAS Institute har selv et tydelig fokus p? innovasjon i hele organisasjon. 25 prosent av ?rlig omsetning investeres i forskning og utvikling. Dette har v?rt en av suksessformlene til selskapet som kan vise til 38 ?r p? rad med vekst.
– Data str?mmer inn s? raskt og i s? store mengder at virksomheter kun kan gj?re en forskjell hvis de har en high-performance analytisk infrastruktur. Over de siste to ?rene har vi utviklet banebrytende
analytisk teknologi som skaper verdi av alle disse dataene, p?peker konsernsjef
og grunder Jim Goodnight fra SAS Institute Inc
– Vi merker ogs? at v?re partnere fra de store konsulenthusene oftere gir r?d til kunder om hvordan de b?r planlegge for ? m?te data-tsunamien. Dette bidrar til ytterligere ettersp?rsel etter v?re
analysel?sninger, og ga positive effekt for oss i 2013 med st?rre omsetning via
partnerne, avslutter Nyg?rd.
For ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med:
Wenche Nielsen, Markedsdirekt?r
Mobil: 472 73 066
E-post: [email protected]

A to już wiesz?  Karriere-torsdag: M?teplass for studenter og n?ringsliv!

SAS Institute er verdens st?rste privateide IT-selskap med over 11.000 ansatte og 50.000 kunder i 126 land. SAS er verdensledende leverand?r av Business Intelligence og Analytics-l?sninger.

Siden 1976 har selskapet gitt kundene muligheten til ? ta riktige beslutninger raskere. Avanserte statistikk- og analysemetoder i brukervennlige applikasjoner hjelper virksomhetene med ? avdekke nye sammenhenger og se nye forretningsmessige muligheter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy