Data

SIBA er ogs? f?rst ute med ? selge Surface Pro i Norge

Er du blant de mange som har lett etter angre-knappen etter ? ha sendt ut en survey eller sp?rreunders?kelse p? mail eller via et verkt?y? Da b?r du f? med deg QuestBacks sjekkliste.
Norske QuestBack har vokst seg store ved ? levere online verkt?y for blant annet medarbeiderunders?kelse og kursevaluering. De har n? inkorporert en rekke andre tjenester under paraplyen Enterprise Feedback Management og satser globalt.
Kjernevirksomheten har alltid v?rt ? hjelpe folk med ? lykkes i ? f? riktige tilbakemeldinger, og derfor har det Oslobaserte firmaet utviklet en 12-punkts sjekkliste f?r publisering av unders?kelser.
– Folk forteller ofte om skrivefeil og sp?rsm?l med for avansert spr?k n?r vi sp?r hvilke typiske feil de gj?r i forhold til utsendelse av en sp?rreunders?kelse, men det respondenter faktisk irriterer seg mest over er d?rlig logikk og sp?rsm?l som oppleves lite relevante, forteller Carina Meland som er markedssjef i QuestBack Norge.
Et av hovedfokusene i QuestBacks vekst har v?rt ? ikke bare f? folk til ? sp?rre mer, men ogs? gj?re noe med tilbakemeldingene de f?r. En survey b?r f?lges opp med tiltak og det er vanskelig om den ikke er bygd opp p? en god m?te.
– Ett av hovedproblemene er at mange sender ut unders?kelser uten ? la andre se gjennom dem f?rst. Det er veldig vanskelig ? se egne feil, og det som er logisk for deg er kanskje ikke like logisk for andre. En risikerer ? kaste bort en masse tid p? ? f? svar som en ikke kan gj?re noe med, eller verre: En setter i gang tiltak p? bakgrunn av feil data som f?lge av feil i sp?rsm?lene eller unders?kelsen, avslutter QuestBacks markedssjef.
Sjekklisten
Du f?r tilgang til sjekklisten og andre ressurser i QuestBacks ressurssenter. Her er de 12 punktene i listen.
1. Er form?let for unders?kelsen krystallklart?
2. Er alle sp?rsm?lene relevante?
3. Er alle sp?rsm?lene lette ? forst??
4. Er alle sp?rsm?lene n?ytrale?
5. Er alle sp?rsm?lene balanserte?
6. Dekker svaralternativene alle potensielt mulige svar?
7. Er svaralternativene gjensidig utelukkende?
8. Har du benyttet samme svarskala gjennom hele unders?kelsen?
9. Har du benyttet en kombinasjon av ?pne sp?rsm?l og avkryssingssvar?
10. Stilles sp?rsm?lene i en logisk rekkef?lge?
11. Er sp?rsm?lsstilling og svaralternativer i samme form?
12. Har andre gjennomg?tt og testet skjemaet?
Svarer du ?Ja? til alle sp?rsm?lene er det sannsynlig at ditt sp?rreskjema er av god kvalitet. Questback tilbyr ogs? gratis kvalitetsikring av sp?rreundes?kelser som del av sin tjeneste.

QuestBack AS er Europas ledende tilbyder av Enterprise Feedback Management og online sp?rreunders?kelser ? webbaserte tjenester for relasjonsutvikling gjennom innhenting, analyse og oppf?lging av forretningskritisk informasjon. V?re kunder skaper bedre ?konomiske resultater ved ? ?ke tilfredshet og lojalitet blant sine kunder og ansatte. QuestBack er et norsk selskap med kontorer i totalt 19 land. Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi betjener i dag over 5.000 kunder p? tvers av alle bransjer og industrier.2000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy