mobiltelefoni

Simon Andrew Justnes fra HP Norge p? tredjeplass i ?rets Unge Ledere 2013

Fornebu, 5. februar 2014: Tirsdag kveld 4. februar k?ret konsulentselskapet Assessit AS vinnerene av ?rets Unge Ledere 2013. Simon Justnes fra HP Norge ble k?ret til ?rets bronsevinner.
?Vi er sv?rt stolte over ? ha kollegaer som Simon. Simon er et stort ledertalent, og en slik pris er b?de motiverende, sv?rt gledelig og ikke minst vel fortjent,? sier Anita Krohn Traaseth, adm. direkt?r i HP Norge.? Videre sier Krohn Traaseth at Simons direkte leder, Tove Malvik gir han f?lgende skussm?l; ?engasjert p? en sv?rt positive m?te med kundene sine og i teamet. Alltid l?sningsorientert, kreativ og en p?driver til ? f? ting gjort. Simon tar ansvar b?de uoppfordret og oppfordret, og han sier ikke nei til en utfordring. I tillegg er Simon dyktig p? kommunikasjon, en god samtalepartner b?de nedover, sideveis og oppover i organisasjonen.?
?Det er av stor betydning ogs? for kolleger i HP Norge. Simon er en inspirasjon for andre talenter i HP Norge og et eksempel p? at det umulige er mulig. Simon er ogs? et eksempel p? at gode salgsferdigheter er sterkt linket til god ledelse. Simon setter andre f?r seg selv, om det er kunder, eller ansatte. Da blir det resultater,? sier Yvonne Fosser, HR direkt?r i HP Norge.
?Dette har v?rt en meget l?rerik prosess, og jeg setter ekstremt stor pris p? ? komme blant topp tre i ?rets Unge Ledere 2013. Dette gir stor inspirasjon til videre arbeid,? sier Simon Andrew Justnes, salgssjef i HP Norge.
Om konseptet:
Assessit har utviklet konseptet ?rets Unge Ledere. Konseptet, som har v?rt gjennomf?rt med suksess siden 2009, er faglig forankret og basert p? veldokumentert forskning (Fagansvarlig: Ole I Iversen (Dr. BA), partner hos Assessit AS).
Rent vitenskapelig vet Assessit mye om hva som kjennetegner gode ledere. I tillegg til at gode ledere er effektive og n?r sine m?l, har de gjerne en bedre relasjon til sine medarbeidere samtidig som de har godt motiverte medarbeidere som trives p? jobben. Et bredt batteri med vitenskapelige m?leinstrumenter er brukt for ? kartlegge lederskapet til de nominerte unge lederne.
Gjennom ? m?le personlige egenskaper, innhente informasjon om hvordan lederne takler dagens arbeidssituasjon, samt observere yrkesrelevante kompetanser gjennom jobbsimuleringer, k?rer Assessit ?rets Unge Ledere.
Kriterier til kandidatene:
? 40 ?r eller yngre
? Anbefaling fra n?rmeste leder p? grunnlag av oppn?dde resultater, samt videre potensiale for lederskap
? Har v?rt i sin n?v?rende stilling i minimum 12 mnd
? Kandidaten m? ha ansvar for en organisasjon/avdeling med minimum 5 medarbeidere
Hva som kjennetegner kandidatene i ?rets Unge Ledere:
? Har de oppn?dd resultater over tid
? De har gode tilbakemeldinger fra leder og medarbeidere p? egen prestasjon
? De har godt motiverte medarbeidere som er villig til ? st? p? litt ekstra n?r situasjonen krever det
? De har en god relasjon til sine medarbeidere
? De har gode mellommenneskelige ferdigheter
? De utviser god helhetsforst?else og vurderingsevne og
? De har et godt potensial for videre utvikling og karriere
Mest omfattende vurderingsmetoden:
Vurderingsmetoden som benyttes i ?rets Unge Ledere er meget omfattende: Ole I. Iversen (Dr. BA) Partner Assessit utdyper: ?Dette er sannsynligvis den mest omfattende kartleggingen av enkeltpersoners lederferdigheter som gj?res i Norge i dag. B?de evner, ferdigheter og resultater vurderes, og informasjon hentes inn fra b?de overordnet, underordnede og kandidaten selv,? forklarer han.
Den mest effektive m?ten ? f? frem personligheten p?:
Trond Myhrvold daglig leder Assessit AS forklarer: ?Simuleringen viser tydelig personligheten og egenskapene deres, dette er den mest effektive m?ten at f? frem personligheten p??. Han presiserer at det ikke finnes en fasit p? hvordan oppgavene i jobbsimuleringen skal l?ses. ? Vi ser f?rst og fremst etter at kandidatene bruker refleksjonen og lederegenskapene sine,? forklarer Myhrvold.
Derfor ?rets Unge Ledere:
Stadig mer forskning bekrefter at godt lederskap og gode ledere kan utgj?re forskjellen mellom suksess og fiasko. Assessit sin visjon er ? utvikle og utfordre morgendagens ledere. Derfor ?nsket Assessit ? sette fokus p? godt lederskap og unge ledere. Dette fordi dagens unge ledere er morgendagens toppledere. Det er derfor viktig for en virksomhet ? identifisere og synliggj?re sine talenter slik at de kan f?lges opp og bli stimulert til utvikling.
Vurderer ikke kandidatenes CV:
?Vi vurderer ikke kandidatenes CV, men deres generiske lederkompetanser? uttaler prosjektleder Anne M?rup-Andersen. ?Vi har f?tt mye oppmerksomhet tidligere fra medier siden vi ikke ser p? kandidatenes papirer vedr denne k?ringen, – essensen er at kandidatene har f?tt en l?rerik prosess og evaluert seg selv grundig og l?rt noe nytt omkring dem selv, deres kompetanser og deres lederskap og f?tt utdypende selvinnsikt, det er det viktigste ved konseptet i virkeligheten? forklarer hun. ?Vi vet fra forskningen at ledere med stor selvinnsikt er de beste ledere,? tilf?yer hun.
Medarbeiderne som avgj?r:
?Det er medarbeiderne som avgj?r om lederen via sin ledelsesstil har evner til ? engasjere dem, det er medarbeidernes vurdering som i siste instans avgj?r om du lykkes med ? engasjere dem. Det er ogs? derfor medarbeidernes vurderinger teller som noe av det viktigste i v?re vurdereringer? sier Anne M?rup-Andersen. ?Det er selve prosessen og tilbakemeldingene som er den viktigste delen av ?rets Unge Ledere. Det er her de nominerte unge lederne ?ker sin selvinnsikt og egen kompetanse, det er hele kjernen i prosjektet,? forklarer hun.
Stort l?ringsutbytte:
If?lge M?rup-Andersen, prosjektleder for ?rets Unge Ledere viser Assessits evalueringer at de unge lederne har stort l?ringsutbytte av jobbsimuleringene. ?N?r de blir utfordret, og pulsen hamrer, skjerpes sansene. De har et stort l?ringsutbytte av dette, og det er ogs? meningen med simuleringene,? sier hun.
?Det er her man mislykkes noen ganger, og virkelig m? kjempe hardt for ? l?re. For ? bli riktig god m? man utfordres og settes ut av komfortsonen sin,? forklarer hun.
Jury, ?rets Unge Ledere 2013:
?istein Magnussen: Grunder og styreleder Assessit
Trine Bjertnes Tangen, Partner i Assessit AS
Tor Eugen Kvalheim, Direkt?r, Spekter
Jan Ove Nesse: HR Direkt?r, Jobzone
Per ?ge Dahl (?rets Unge Ledere 2012, nr. 2): Regionsdirekt?r, Rema 1000 Norge AS
Kjell Magne Leirgulen (?rets Unge Ledere 2012, nr. 3):, Partner i Skye AS
HP er et av verdens st?rste IT-selskap og tilbyr utskrifts- og personlige dataprodukter, IT-tjenester, programvare og l?sninger som forenkler teknologiopplevelsen for forbrukere og virksomheter. For mer informasjon om HP, bes?k www.hp.no.
I Norge har HP hovedkontor p? IT Fornebu i B?rum, rundt 350 ansatte og ca. NOK 4 milliarder i omsetning.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Centrify Server Suite   #Centrify Technical Support   #Dean Thompson   #Unified Identity Services