Skal bli st?rst p? opplevelsesgaver i Norge

Bredb?ndsmarkedet fortsetter ? vokse, og Post- og teletilsynets siste rapport viser at norske bredb?ndsbrukere ?nsker stadig h?yere hastigheter. For tredje ?r p? rad vokser Get raskest, og er n? selskapet med flest kunder med bredb?ndshastigheter over 30 Mbps.
Bredb?nd er i dag like viktig som andre typer infrastrukturer, og konkurransen i markedet blir stadig hardere. Get vokser for tredje ?ret p? rad mest i Norge, og ?kte sin nasjonale markedsandel med 1,2 prosentpoeng i 2012. Get styrker dermed sin posisjon som en klar nummer to – etter Telenor som har hatt nedgang de siste 3 ?rene.
Norske kunder ?nsker h?yere hastigheter, og Tilsynets rapport viser at Get n? er det enkelt selskapet med flest bredb?ndskunder med hastigheter over 30 Mbps.
– Get har de siste ?rene investert flere milliarder i h?yhastighetsbredb?nd og kan levere 200 Mbps til over 1 million Nordmenn. N? gj?r vi nye investeringer for ? kunne levere enda h?yere hastigheter, sier administrerende direkt?r i Get, Gunnar Evensen.
Inside Telecom har benyttet statistikk fra Post- og teletilsynets nettside nettfart.no til ? sammenlikne hastighetene bredb?ndsleverand?rene markedsf?rer med hastighetene kundene faktisk f?r. Den viser at Get kommer best ut.
– Stadig flere kunder velger h?ye hastigheter, og utviklingen har fortsatt ogs? i 2013. Vi synes det er g?y at s? mange kunder velger oss, og tror dette blant annet handler om ? levere det vi lover ? ogs? p? hastigheter. Det er Get ? ha god hastighet, sier Evensen.
Regjeringen har en utalt m?lsetting om at flere i Norge m? f? tilgang til h?yere hastigheter, og siste dekningsrapport fra Regjeringen viser at hybrid-fiber er den viktigste teknologien for ? n? m?lsettingen.
– Vi st?tter Regjeringens m?lsetting om h?yere bredb?ndshastigheter til norske kunder, og synes det er g?y at Get n? er en av de viktigste bidragsyterne med flest kunder over 30 Mbps, avslutter Evensen.
Post- og teletilsynets rapport i sin helhet kan leses her:
http://www.npt.no/aktuelt/nyheter/ekom-stor-forutsigbarhet-i-inntektene-fra-abonnement
Service er ogs? viktig: Get ble ogs? nyligk?ret til Norges beste kundeservice p? bredb?nd:
http://www.mynewsdesk.com/no/pressroom/get/pressrelease/view/norges-beste-kundesenter-860725
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
?yvind Husby
Direkt?r for samfunnskontakt, Get
Mobil: + 47 93 44 41 40
e-post: [email protected]

3400

Authors

Related posts

Top