SKATTEETATEN HAR VALGT TDC FOR FIRE NYE ?R. TDC LEVERER NORGES ST?RSTE CALLSENTER, MOBIL- OG FASTTELEFONI TIL EN ETAT I UTVIKLING.

Skatteetaten er med sine 5 millioner brukere og 6500 ansatte en av Norges st?rste kunder p? kommunikasjonstjenester. Det derfor knyttet stor spenning til valg av leverand?rer og samarbeidspartnere.
TDC har levert telefoni og callsenter til Skatteetaten de siste 4 ?rene. Godt samarbeid, konkurransedyktige priser og smarte skreddersydde l?sninger var utslagsgivende da TDC fikk fornyet tillit. Avtalen omfatter hovednumre, sentraler og flere tusen SIM-kort.
Skatteetaten er m?lbevisst i sin prioritering av teknologivalg. Publikum skal kunne kommunisere med etaten fra den plattformen som passer publikum best, og fokus er derfor satt p? mobilkommunikasjon.
I forrige avtaleperiode leverte blant annet TDC et sms-system som gjorde at Skatteetaten ble f?rst i Europa til ? tilby landets innbyggere rapportering av boligareal via mobiltelefon. Denne l?sningen videref?res i ny avtaleperiode.
– TDC ser frem til ? fortsette samarbeidet med ett av Norges st?rste og mest innovative IT-milj?er, og ? videreutvikle gode l?sninger for publikum og det offentlige Norge. Skatteetaten er en sv?rt viktig kunde for oss og det er en solid attest at vi blir valgt p? nytt. Vi ser frem til nye utfordringer og til ? bidra med l?sninger som m?ter ambisjoner og kvalitetskrav hos Skatteetaten i takt med etatens behov, sier Ketil Kivedahl, adm. Direkt?r TDC

Om Skatteetatens IT- og servicepartner (SITS)
Skatteetatens IT-og servicepartner (SITS) har et av Norges mest moderne og spennende IT-milj?er. Skatteetatens systemer er av Norges st?rste n?r det gjelder datamengder og brukere.
SITS utvikler, forvalter og drifter disse systemene. Arbeidsomr?dene spenner fra systemutvikling og prosjektledelse til infrastruktur og sikkerhet. SITS utvikler innovative l?sninger innen fastsetting og innkreving av skatter og avgifter.
Om TDC
TDC er en totalleverand?r av kommunikasjonsl?sninger til bedriftsmarkedet og offentlig sektor i Norge og Norden. Over eget eid DSL- og fibernettverk tilbyr TDC det samme tjenestespekteret i Norge, Sverige, Danmark og Finland. V?r nordiske styrke ligger i ? gi kundene v?re tett oppf?lging og en solid markedsinnsikt ved lokal tilstedev?relse.
TDC er den eneste nordiske data- og teleoperat?ren som investerer i lokale aksessnett med bredb?ndskapasitet. Selskapet har bygget nettverk i og rundt 80 av de st?rste byene i Norden. Aksessnettene er koblet sammen gjennom et langdistansenettverk som utgj?r ett av Europas raskeste nett.
TDC i Norge inng?r i det nordiske TDC-konsernet, som er Danmarks ledende leverand?r av telekommunikasjon, med en ?rlig omsetning p? rundt 26,2 milliarder DKK (2012). I Norge er TDC i dag 200 ansatte, med hovedkontor i Oslo og avdelingskontorer i Stavanger, Bergen, Kristiansand, Arendal, Porsgrunn og Mandal. 14000

Authors

Related posts

Top