design

SMS Audio Introduserer ny serie Limited Edition Colors

4 av 5 respondenter gjennomf?rer sp?rreunders?kelser p? mobile enheter, men f? virksomheter tilpasser sine unders?kelser til den virkeligheten. QuestBack lister opp 7 tips til hvordan

4 av 5 respondenter gjennomf?rer sp?rreunders?kelser p? mobile enheter, men f? virksomheter tilpasser sine unders?kelser til den virkeligheten. QuestBack lister opp 7 tips til hvordan det b?r gj?res.

Den mobile revolusjonen er ikke lenger noe en tror kommer. Vi er midt oppe i den, og QuestBack, som er spesialister p? online sp?rreunders?kelser og feedback management rapporterer at s? mye som 82 % ?pner sp?rreunders?kelsene fra en mobil enhet.
– Hvis du ?pner mailen din p? mobilen er det sannsynlig at kundene og medarbeiderne dine gj?r det samme, sier Carina Meland, markedssjef i QuestBack ? og da b?r du tenke mobil n?r du sender ut en kundeunders?kelse, medarbeiderunders?kelse eller lignende.
7 tips for ? optimalisere unders?kelser for mobil
Her er QuestBacks tips til ? lykkes med mobile unders?kelser.
1. Husk at skjermen er mindre p? mobile enheter, s? bruk derfor en mal som er mobilvennlig. Et godt tips et ? skreddersy en egen grafisk bakgrunn for din bedrift, som ikke tar oppmerksomheten vekk fra sp?rsm?lene du ?nsker ? f? svar p?.
2. Bruk sp?rsm?l som er tilpasset ?touch screen? og er enkle ? svare p?. Bruk av symboler som for eksempel smilefjes, terninger og lignende kan gj?re det til en morsommere opplevelse for mottakeren.
3. Styr unna sp?rsm?l som krever lange tekstsvar da mange mottakere vil oppfatte dette som komplisert og/eller tidkrevende ? fullf?re. Hvis du likevel velger ? bruke dette svaralternativet s? vil du kunne risikerer en lavere responsrate p? din unders?kelse. Sp?rsm?l med enkle og korte svar fungerer bra.
4. Husk at unders?kelsestretthet kan p?virke responsraten. Pass derfor p? at unders?kelsen din ikke er for lang, og at du kun stiller n?dvendige sp?rsm?l. Opplagte sp?rsm?l eller sp?rsm?l som CRM- eller HR-/personalsystemet har svar p? b?r unng?s.
5. Bruk forh?ndsvisningsfunksjonen slik at du ser hvordan mottakeren vil se den ferdige unders?kelsen. P? denne m?ten kan du justere og oppn? en optimal unders?kelse for alle typer mobile enheter.
6. Tenk kontekst og utnytt mulighetene du f?r tilgang til med mobile unders?kelser mht. ? engasjere din m?lgruppe.
59 % av kundene bruker smarttelefonen n?r de st?r i k?
43 % bruker mobil p? vei til jobb eller skole
48 % bruker den n?r de spiser
64 % er p? Internett via smarttelefonen n?r de pendler
7. Fire viktige omr?der hvor bedrifter utnytter mobile unders?kelser med stor suksess:
F? tilbakemeldinger i sanntid.
F? tilgang til respondenter som det er vanskelig ? n?, som for eksempel forretningsreisende og unge menn
Minimer tidsavstanden fra den virkelige opplevelsen til man svarer p? unders?kelsen, noe som vil gi et mer n?yaktig hendelsesbilde
F? bedre datakvalitet. Ved ? bruke en QR-kode for ? innhente tilbakemeldinger sikrer du at respondenten er relevant for unders?kelsen
QuestBack presiserer ogs? at unders?kelser som blir ?pnet p? mobile enheter sannsynligvis ikke blir besvart eller fullf?rt p? andre enheter ved senere tidspunkt. Klarer en ikke ? engasjere respondentene p? mobil, s? har en mistet dem.
Om QuestBack
QuestBack AS er Europas ledende tilbyder av Enterprise Feedback Management, online sp?rreunders?kelser og andre webbaserte tjenester for relasjonsutvikling gjennom innhenting, analyse og oppf?lging av forretningskritisk informasjon.
QuestBack er et norsk selskap med kontorer i totalt 19 land. Hovedkontoret ligger i Oslo. Selskapet betjener i dag over 5000 kunder p? tvers av alle bransjer og industrier.

A to już wiesz?  Gear By Carl Douglas lanserer Calypso mini tr?dl?s h?yttaler

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy