Data

Software Innovation f?rst igjen!

Software Innovation har som leverand?r av sak- og arkivsystemet Public 360? f?tt den f?rste offisielle godkjenning som komplett NOARK 5-l?sning i Norge.
Riksarkivet har n? gitt Public 360? endelig godkjenning som komplett NOARK 5 Sak/Arkiv-l?sning. Software Innovation kan dermed glede seg over ? v?re f?rste leverand?r p? det norske markedet som oppn?r en slik godkjenning i henhold til Riksarkivets omfattende krav til avlevering, slik disse er formulert i siste versjon av NOARK 5-standarden*.
-Det har v?rt en omfattende kvalitetskontroll fra Riksarkivets side, og vi er veldig glade for endelig ? ha kommet i m?l, sier Knut-Erik Gudim, produktsjef for 360? hos Software Innovation.
Etter ? ha hatt en midlertidig godkjenning i flere ?r kan eksisterende og nye kunder av Software Innovation n? v?re helt sikre p? at arkiv basert p? Public 360? vil avlevere dokumenter og data til Riksarkivet i henhold til alle formkrav, hvilket er et viktig kvalitetsstempel. I tillegg oppfyller Public 360° de funksjonelle krav som stilles til en moderne sak/arkiv-l?sning.
?kende interesse for arkivl?sninger
Programvareselskapet opplever en ?kende interesse b?de i offentlig og privat sektor, ikke bare for 360° som standard sak- og dokumenth?ndteringsl?sning, men ogs? for selskapets modul for ?arkivkjerne?. Flere og flere ser behovet for en fleksibel og sikker ?arkivkjerne? som kan benyttes for ? fange dokumenter fra virksomhetens fagsystemer eller fra samhandlingsl?sninger som Microsoft SharePoint.
-Vi har n? utviklet en arkivkjerne som et separat produkt for elektronisk arkivering. Den f?lger b?de nordiske og internasjonale arkiv- og records management standarder og som har en stor grad av fleksibilitet med hensyn til lagring av metadata og skalering. I takt med ?kende produksjon av informasjon og dokumenter, ser vi arkiv som en viktig del av v?r videre utvikling i tiden som kommer, forteller Gudim.
-Digitale sak- og arkivl?sninger som oppfyller krav slik som i Riksarkivets NOARK 5-standard eller Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) eArkiv-standard, gj?r at virksomheter kan tilgjengeliggj?re offentlig informasjon for publikum p? en sikker m?te, i fremtiden ogs? gjennom skytjenester, forklarer han.
Sikrer dokumentasjon for fremtiden
Riksrevisjonen p?pekte i 2010 at situasjonen for bevaring av dokumentasjon i kommunal sektor er kritisk og at elektroniske systemer ikke er laget med tanke p? avlevering og sikring av data for fremtiden**.
-Gode funksjoner for dokumentfangst og arkivdanning er n?dvendig for at ansatte skal kunne jobbe enklere, mer effektivt og med h?yere kvalitet, og for at virksomheten skal kunne bygge sin virksomhetshukommelse. Enkel tilgang til riktig informasjon er ogs? et viktig element i ? forbedre og forenkle offentlig sektor for publikum og n?ringsliv, sier Gudim.
-Nasjonalt og internasjonalt skjer det en spennende utvikling p? arkivomr?det og Software Innovation er aktive i flere land. I Norge er en endelig godkjenning av Public 360° som NOARK 5-l?sning en viktig milep?l for oss, understreker han.
*Riksarkivet: http://arkivverket.no/arkivverket/Offentleg-forvalting/Noark/Noark-5/Godkjenning/Prosessbeskrivelse
**Samdok: http://samdok.com/nytt-fra-prosjektene/arkivdanning/
Om Software Innovation:
Software Innovation er et skandinavisk programvareselskap med en voksende internasjonal tilstedev?relse. Vi utvikler og selger programvare for Enterprise Content Management og informasjonsh?ndtering bygget p? Microsoft-teknologi og har n?rmere 30 ?rs kompetanse og erfaring med ? levere standardl?sninger for dokumenth?ndtering, saksbehandling og teknisk dokumentkontroll. V?r misjon er ? hjelpe virksomheter med ? gj?re informasjon til sin mest verdifulle ressurs. Software Innovation har rundt 300 ansatte i Oslo, Stockholm og K?benhavn og et utviklingssenter i Bangalore. L?sningene selges og leveres ogs? gjennom et internasjonalt partnernettverk. Vi tilbyr produktene ProArc, Business 360°, Public 360° og DocuLive, som i dag brukes av mer enn 600 virksomheter og 200.000 brukere i privat og offentlig sektor. www.software-innovation.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #FIFA   #Finland   #NOK   #Norge Endelig