Software Innovation lanserer App for teknisk dokumenth?ndtering

Med sin nylanserte App, ProArc Mobile, frir Software Innovation til kunder som ?nsker ? gj?re prosesser for teknisk dokumenth?ndtering tilgjengelig for ansatte som er p? farten. Programvareselskapet vil hjelpe ingeni?rer og andre fagpersoner med ? bli mer produktive ved ? gi dem tilgang til dokumenter og tegninger p? iPad og iPhone.
ProArc Mobile er navnet p? den nye appen som Software Innovation lanserer denne uken. Den nye mobile klienten for ProArc gj?r viktig funksjonalitet for teknisk dokumentkontroll tilgjengelig for ansatte som er p? farten og som trenger en enkel l?sning for ? kunne lese og kommentere p? tekniske dokumenter fra sin iPhone eller iPad.
-Det kan for eksempel v?re en ingeni?r som inspiserer et byggeprosjekt og trenger tilgang til byggeteknisk dokumentasjon eller tegninger fra sin iPad, eller en ansatte i m?tesituasjon som ?nsker ? hente frem m?tedokumenter p? sin iPhone. Koblingen mot ProArc, som er selskapets l?sning for teknisk dokumentkontroll, gj?r at den mobile appen alltid vil v?re synkronisert mot siste versjon av dokumenter, tegninger og andre filer, forteller Anders Johnsen, direkt?r for ProArc hos Software Innovation.
Fjerner flaskehalser
ProArc Mobile skal hjelpe bedrifter med ? fjerne flaskehalser. De ansatte i felten eller p? reise skal kunne utf?re oppgaver knyttet til dokumentkontroll sikkert og effektivt utenfor kontorets fire vegger og ikke v?re til hinder for selskapets produktivitet.
I f?lge AiiM*, organisasjonen for fagfolk som jobber med informasjon, viser unders?kelser at 45 % av dagens virksomheter tror p? en produktivitets?kning p? 33 % eller mer dersom ansatte som er p? farten f?r tilgang til backoffice-prosesser fra mobile enheter. 45 % av virksomhetene estimerer at responsen kan bli tre ganger raskere dersom ansatte f?r tilgang til sine l?sninger fra mobile enheter. Responstiden er en n?kkelkomponent i forbedring av arbeidsstyrkens produktivitet og den service som ytes kunder, leverand?rer og partnere.
Vekk med kompleks funksjonalitet
Software Innovations intensjon er ? gj?re det s? enkelt som mulig ? utf?re arbeidsoppgaver knyttet til teknisk dokumenth?ndtering. De har derfor fjernet all funksjonalitet som er overfl?dig og kompleks, slik at den mobile l?sningen fremst?r intuitiv, enkel og innbydende for brukerne.
-Den nye l?sningen inneholder kun kjernefunksjonalitet fra ProArc, men tillater samtidig de ansatte ? gj?re mer enn kun ? lese dokumenter. De kan ogs? kommentere p? innhold, opprette nye filer og laste opp bilder fra iPad og iPhone. Alle handlinger sendes tilbake og synkroniseres i ProArc. Om de mangler internettforbindelse, kan dokumenter lastes opp i forkant og gj?res tilgjengelig offline. Enklere blir det ikke, sier Johnsen.
-Mange av v?re kunder utf?rer arbeid utenfor det tradisjonelle kontoret og har behov for ? kunne kvalitetssikre dokumentasjon fra andre lokasjoner. Basert p? denne kunnskapen og tilbakemeldingen fra markedet forventer vi derfor at ProArc App’en vil bli ?pnet i verkstedhaller, p? plattformer og byggeplasser, understreker han.
*AiiM: Winning the Paper Wars ? capture the content and mobilize the process troops.

P? bildet: Anders Johnsen, direkt?r for ProArc i Software Innovation.
Om Software Innovation:
Software Innovation er et skandinavisk programvareselskap med en voksende internasjonal tilstedev?relse. Vi utvikler og selger programvare for Enterprise Content Management og informasjonsh?ndtering bygget p? Microsoft-teknologi og har 30 ?rs kompetanse og erfaring med ? levere standardl?sninger for dokument-h?ndtering, saksbehandling og teknisk dokumentkontroll. V?r misjon er ? hjelpe virksomheter med ? gj?re informasjon til sin mest verdifulle ressurs. Software Innovation har rundt 300 ansatte i Oslo, Stockholm og K?benhavn og et utviklingssenter i Bangalore. L?sningene selges og leveres ogs? gjennom et internasjonalt partnernettverk. Vi tilbyr produktene ProArc, Business 360°, Public 360° og DocuLive, som i dag brukes av mer enn 600 virksomheter og 200.000 brukere i privat og offentlig sektor. www.software-innovation.no

Authors

Related posts

Top