Sonans Utdanning har valgt Windows 8-nettbrettet HP ElitePad fra HP i samarbeid med ePartner

Rapport viser at 55 % kommer til ? skifte sikkerhetskopieringsverkt?y innen 2014 for ? beskytte virtuelle milj?er p? en bedre m?te
Veeam? Software, innovativ leverand?r av l?sninger for sikkerhetskopiering, replikering og virtualiseringsadministrasjon for VMware vSphere og Microsoft Hyper-V, annonserte i dag resultatene av sin f?rste Rapport om virtualisering og databeskyttelse i sm? og mellomstore bedrifter (SMB-er). Rapporten er designet for ? utforske f?lgene av virtualisering for SMB-ers strategier for databeskyttelse, sikkerhetskopiering og gjenoppretting, p? samme m?te som Veeams etablerte Rapport om virtualisering og databeskyttelse for bedrifter. Den uavhengige unders?kelsen av 500 SMB-er i USA og Europa konkluderte med at disse har betydelige problemer med kostnaden, kompleksiteten og mangelen p? kapasitet n?r det gjelder databeskyttelse for virtuelle milj?er. Mer spesifikt opplever 85 % av SMB-er kostnadsrelaterte utfordringer med sikkerhetskopiering og gjenoppretting, 83 % med mangel p? kapasitet og 80 % med kompleksitet. Det betyr at maksimalt 15 % av SMB-er for ?yeblikket ikke har problemer med databeskyttelsen. Andre viktige konklusjoner var:
Gjenoppretting av SMB-ers virtuelle servere er bare litt raskere enn fysiske servere, med henholdsvis 4 timer og 21 minutter og 4 timer og 51 minutter.

Gjenoppretting av individuelle filer slik som e-poster tar opptil 12 timer og 8 minutter. Dette kan v?re fordi 62 % av SMB-er ofte m? gjenopprette mer enn n?dvendig for ? hente frem igjen en enkelt fil eller et programelement.

67 % av SMB-ers sikkerhetskopieringsverkt?y bruker agenter, som kan tilf?re kompleksitet: 76 % av disse SMB-ene st?ter p? problemer slik som vanskeligheter med ? administrere agenter, langsom ytelse og b?de en sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsprosess som svikter for ofte.

63 % av SMB-er mener at sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsverkt?yene deres kommer til ? bli mindre effektive etter hvert som mengden av data og servere i organisasjonen deres vokser.

41 % av SMB-er uttalte at nedetid ved en eventuell IT-svikt koster $ 150 000 eller mer i timen: Det betyr at driftsavbrudd kan koste disse organisasjonene $ 600 000 eller mer basert p? angitte gjenopprettingstider.

Mer enn 1 av 6 (17 %) gjenopprettinger av sikkerhetskopierte maskiner for?rsaker problemer for SMB-er, noe som ?ker gjenopprettingstidene og kostnaden av nedetid. Dette er ikke overraskende, siden kun 8 % testes.

For ?yeblikket er gjennomsnittlig 33 % av SMB-ers virtuelle infrastruktur ikke sikkerhetskopiert.

55 % av SMB-er har planer om ? skifte ut sikkerhetsverkt?yet sitt for virtuelle servere innen 2014.

?SMB-er st?r i stadig st?rre grad overfor de samme IT-utfordringene og pressfaktorene som store selskaper,? sier Ratmir Timashev, president og administrerende direkt?r i Veeam. ?Enhver forstyrrelse av IT-infrastrukturen deres kan f? alvorlige konsekvenser. Det er derfor spesielt bekymringsverdig at det store flertallet av SMB-er rapporterte utfordringer knyttet til kostnader, kompleksitet og kapasitet i forbindelse med sikkerhetskopiering og gjenoppretting. I og med at 1 av 6 gjenopprettinger ikke engang fungerer, er det tydelig at problemet med databeskyttelse er en tikkende tidsbombe blant sm? og mellomstore bedrifter.?
85 % av SMB-er identifiserte kostnadsrelaterte utfordringer ved sikkerhetskopiering og gjenoppretting av virtuelle milj?er, inkludert: h?ye kontinuerlige vedlikeholdskostnader (51 %), dyre lisensieringsmodeller (48 %) samt sikkerhetskopier som enten krever eller bruker for mye lagringsplass (44 %).
83 % rapporterte om kapasitetsbaserte utfordringer, inkludert: sikkerhetskopiering som tar for lang tid (40 %), gjenoppretting som tar for lang tid (34 %, som antyder at flertallet er forn?yd med 5 timers gjenopprettingstid), problemer med ? gjenopprette virtuelle servere (25 %) samt at gjenoppretting p? fil- og programniv? er for vanskelig (22 %).
Sist, men ikke minst st?r 80 % av SMB-er overfor kompleksitetsrelaterte utfordringer med databeskyttelsen, inkludert: sikkerhetskopier med behov for p?g?ende administrasjon (52 %), for mange virtuelle servere ? sikkerhetskopiere (35 %) samt at sikkerhetskopieringsverkt?yene er for vanskelige ? konfigurere og bruke (32 %).
Samtidig ?nsker SMB-er ? l?se disse problemene. 55 % har planer om ? skifte sikkerhetskopieringsverkt?y for virtuelle servere i denne perioden, og gjennomsnittstiden for ? skifte er bare 10 m?neder. ?rsaker oppgitt for utskiftning av n?v?rende verkt?y inkluderer totale eierkostnader (46 %), kompleksitet (44 %) og mangel p? kapasitet, slik som manglende evne til ? oppfylle Recovery Time Objectives (30 %) samt Recovery Point Objectives (21 %). Dette skjer i takt med en vekst i virtualisering. Mens virtuelle servere for ?yeblikket utgj?r 52 % av IT-infrastrukturen, forventes de ? utgj?re 63 % i l?pet av 2 ?r. Dette kan ogs? ?ke antallet servere som beskyttes. For ?yeblikket er 67 % av det virtuelle milj?et sikkerhetskopiert, som betyr at nesten en tredjedel av SMB-ers virtuelle infrastruktur er ubeskyttet.
?Virtualisering har v?rt avgj?rende for ? gi SMB-er IT-kapasitet som kan forvandle virksomheten deres,? sier Ratmir Timashev. ?Virtualisering er imidlertid i stand til mye mer enn ganske enkelt ? ?ke skalaen av IT-infrastrukturer. Hvis SMB-er kan erkjenne og ta for seg problemene de st?r overfor med databeskyttelse, finnes det en lang rekke mer avanserte teknikker de kan benytte seg av, takket v?re virtualiseringstilbudene for skalerbarhet og hastighet. For eksempel er tidligere uoppn?elige teknikker slik som replikering n? innenfor SMB-ers rekkevidde, slik at de kan redusere nedetiden i betydelig grad samt tilknyttede kostnader ved en eventuell katastrofe. E-oppdagelse, som for ?yeblikket er for dyrt for 65 % av SMB-er, er en annen oppgave som kan gj?res rimeligere og mer oppn?elig ved ? muliggj?re raskere, enklere og mer p?litelig gjenoppretting av individuelle e-poster eller andre filer. Vi har bare s? vidt begynt ? r?re ved overflaten av virtualisering: Dersom SMB-er tilpasser strategiene sine for databeskyttelse for ? gjenspeile dette, kan de ogs? h?ste alle de medf?lgende fordelene.?
Om unders?kelsen:
Vanson Bourne, en uavhengig organisasjon for markedsunders?kelser, utf?rte en unders?kelse p? Internett i november og desember 2012 blant 500 sm? og mellomstore bedrifter i USA, Storbritannia, Tyskand og Frankrike med mellom 250 og 1000 ansatte. Last ned rapporten i sin helhet p? http://www.veeam.com/smbsurvey.
Om Veeam Software
Veeam? Software leverer innovative l?sninger for ? beskytte VMware- og MicrosoftHyper-V-milj?er, samt virtualiseringsadministrasjon. Veeam Backup & Replication? er en ypperlig l?sning for VM-sikkerhetskopiering. Veeam ONE? er en unik l?sning som lar deg overv?ke dokumentasjon i sanntid og generere rapporter om VMware- og Hyper-V-milj?er. Veeam Management Pack ? (MP) og Smart Plug-in? (SPI) utvider overv?kingen av IT-infrastrukturen til VMware via Microsoft System Center og HP Operations Manager. Veeam tilbyr ogs? gratis verkt?y for virtualiserte milj?er. For mer informasjon, g? inn p? http://www.veeam.com

Authors

Related posts

Top