Data

Statsminister Erna Solberg st?tter Bruk Hue-kampanjen

18-03-2014 13:38 Telenor Norge Statsminister Erna Solberg oppfordrer alle elever, l?rere og foreldre til ? v?re med ? bekjempe digital mobbing. Antimobbekampanjen Bruk Hue gjestet Karlsrud skole i Oslo i dag.

(Fornebu, 18. mars 2014) Statsminister Erna Solberg oppfordrer alle elever, l?rere og foreldre til ? v?re med ? bekjempe digital mobbing. Antimobbekampanjen Bruk Hue gjestet Karlsrud skole i Oslo i dag.
Bruk Hue er Norges st?rste antimobbekampanje for barn og unge. Telenor, R?de Kors v/Kors p? halsen, Medietilsynet og Barnevakten samarbeider om ? bekjempe digital mobbing gjennom bevisstgj?ring og kunnskap om temaet. Kampanjen er en landsdekkende skoleturné, som med sterke fortellinger forbedrer dialog mellom ungdom og voksne.
Statsminister Solberg deltok da kampanjen i dag bes?kte Karlsrud skole i Oslo, og oppfordret alle elever, l?rere og foreldre til ? v?re med ? bekjempe mobbing.
– Mobbing er helt uakseptabelt, uansett form! Hver dag er det barn og unge som gruer seg til skolen, skoleveien eller sjekke mobilen fordi de frykter hva som vil skje der. Mobbing er et alvorlig samfunnsproblem som vi alle har et ansvar for ? bekjempe. Mobbing kan sette dype spor for resten av livet. Vi trenger voksne som tar ansvar og opptrer som gode rollemodeller, b?de i og utenfor de digitale plattformene. Nettet skal ikke v?re et sted hvor man tillater oppf?rsel og holdninger man aldri ville tillatt hvis det skjedde ansikt til ansikt. Vi m? sammen bygge en kultur preget av toleranse og inkludering – fritt for mobbing og ubehagelige kommentarer, sier statsminister Erna Solberg.
Mobbing fremdeles et problem
Siden 2009 har Telenor, Medietilsynet, R?de Kors og Barnevakten jobbet sammen for ? bekjempe digital mobbing gjennom den dialogbaserte holdningskampanjen Bruk Hue. Kampanjen gir b?de barn og voksne gode verkt?y og r?d for ? forebygge og bekjempe digital mobbing, og kan vise til gode resultater. Telenors unders?kelser avdekker blant annet at 6 av 10 barn som har deltatt i Bruk Hues holdningskampanje, har f?tt kunnskapen de trenger for ? h?ndtere mobbing via mobiltelefon og internett.
? Digital og skjult mobbing kan ramme hardt, og en sp?k eller et bilde som legges ut p? nett kan raskt resultere i en hetskampanje. Hver eneste dag opplever tusenvis av norske barn og unge ? bli mobbet via digitale plattformer, og tendensene ?ker i takt med bruken av smarttelefoner og sosiale medier. Derfor er det helt selvf?lgelig at vi m? fortsette kampen mot digital mobbing, sier administrerende direkt?r i Telenor Norge, Berit Svendsen.
Prisverdig statsminister-engasjement
Ogs? Bruk Hue-partnerne ? R?de Kors v/Kors p? halsen, Barnevakten og Medietilsynet ? er glade og stolte over statsministerens engasjement i Bruk Hue.
– Vi er i kontakt med mange av dem som sliter med mobbing, og vi ser hvor kort veien er til ensomhet og psykiske plager. At tallet p? barn og unge som har opplevd mobbing er s? h?yt, er noe vi ikke kan akseptere, ei heller ut fra et folkehelseperspektiv. Vi h?per at Bruk Hue-kampanjen f?rer til at flere barn og unge kontakter v?rt samtaletilbud Kors p? halsen, slik at vi kan tr?ste, inspirere og hjelpe dem. Det er viktig at de som mobbes ikke blir st?ende alene med sine vonde f?lelser og tanker, sier generalsekret?r i R?de Kors, ?sne Havnelid.
Medietilsynet Trygg bruk har v?rt en viktig bidragsyter til Bruk Hue-turnéen. Vi ser at kunnskapsdelingen hjelper. Telenors unders?kelse viser blant annet at ?tte av 10 barn n? vet at det er ulovlig ? legge ut bilder uten godkjenning fra personen som er avbildet.
– Det er veldig positivt at “Bruk Hue” bidrar til ? spre kunnskap og l?rer barn hvordan de kan unng? og sette en stopper for digital mobbing. ?kt kunnskap rundt temaene som tas opp her gir barn og unge verkt?y som kan hjelpe dem i deres digitale hverdag og bevisstgj?re dem rundt deres egen rolle og ansvar p? digitale plattformer, sier direkt?r i Medietilsynet, Tom Thoresen.
Barnevakten m?ter ?rlig 25 000 foreldre og erfarer at mange ten?ringsforeldre opplever balansen mellom de unges rett til privatliv og foreldres ansvar som utfordrende.

? For ? oppdage og forebygge digital mobbing er det viktig at foreldre viser interesse ogs? for livet p? nett. Det er forebygging i ? bry seg om andres barn og ? bygge gode relasjoner til v?re ten?ringers omgangskrets og deres foreldre, sier daglig leder i Barnevakten Merethe Clausen Moe.
Dette er Bruk Hue:
? Bruk Hue ble startet i 2009 og er et samarbeid mellom Telenor, R?de Kors v/Kors p? halsen, Barnevakten og Medietilsynet.
? Kampanjen sprer kunnskap om hvordan foreldre og barn skal h?ndtere mobbing p? nett og mobil.
? 6 av 10 barn som har deltatt i Bruk Hue sier de har f?tt kunnskapen de trenger for ? h?ndtere mobbing p? mobil og internett.
? S? langt har over 450 skoler hatt bes?k av Bruk Hue og n?rmere 140 000 elever og 26 000 voksne har f?tt mer kunnskap om digital mobbing. I l?pet av v?ren 2014 vil 58 skoler f? bes?k av turneen og det er ny rekord.
? Bruk Hue har ogs? blitt invitert til EUs Safer Internet Forum for ? bidra inn i det internasjonale arbeidet med digital mobbing, og representanter fra Storbritannia og Spania har deltatt p? Bruk Hue-kampanjen for ? l?re.
Du finner mer informasjon om Bruk Hue p? www.brukhue.com
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Elisabeth Holm Hartvedt , leder for samfunnsansvar i Telenor, tlf. 479 00 035, eller e-post: [email protected]@telenor.com
R?de Kors pressevakt, tlf. 948 72 999, eller e-post: [email protected]
Arnfinn Eide, prosjektleder for Medietilsynet, tlf: 924 25 050, eller e-post: [email protected]
Kjellaug Tonheim T?nnesen, r?dgiver i Barnevakten, tlf.474 74 345, eller e-post: [email protected]
Telenor Norge er landets st?rste leverand?r av tele- og datatjenester. Via v?rt mobilnett og fastnett leverer vi tjenester innen telefoni, bredb?nd og kabel-tv til privat- og bedriftskunder over hele landet. Vi selger ogs? tjenester til andre telekom-operat?rer.Vi har 4200 medarbeidere fordelt p? over 30 arbeidssteder rundt om i Norge, inkludert Svalbard. Hovedkontoret v?rt ligger p? Fornebu i B?rum. 3000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy