Datasikkerhet

Stavanger fikk IBM Smarter Cities Challenge pris

SAP Information Interchange har sin styrke i ? koble opp den direkte materielle flyten, uavhengig av industristandarder. Pagero Online har sine fremste styrker i h?ndteringen av e-faktura, indirekte material og tilslutningsalternativ for foretak og organisasjoner i alle st?rrelser. Samarbeidet gir en helhetsl?sning der foretak og organisasjoner kostnadseffektivt kan dra nytte av den store mengden foretningspartners som allerede finnes tilsluttet i nettverket.
De to skytjenestene ser til ? tilby full effekt for kundene. Teknisk sett er de veldig like hverandre og passer derfor bra sammen. L?sningen bygger p? att meldingene enkelt flyter mellom leverand?r og kunde, der ene parten har SAP II og den andre har Pagero Online. Gjennom att l?sningene ser til att foretak kan v?re sikre p? att alle integrasjonssp?rsm?l h?ndteres, b?de for direkte- og indirekte flyt samt for P2P-og OTC- prosessene.
Foretaket kan velge ? fokusere p? ? erstatte dyre ?in-house? EDI-oppkoblinger med skytjenester fra SAP II eller starte med e-faktura og indirekte materiell flyt via Pagero Online. Uansett hvordan man begynner, kan man enkelt g? videre med ? utvide sin scope.
For mer informasjon kontakt Jonas Edlund, Vice Marketing & Alliances, tlf. +46 31 730 8800
Pagero utvikler, markedsf?rer og leverer tjenester for ? kommunisere digitale forretningsmeldinger, som e-fakturaer, e-ordrer og e-betalinger. Alle tjenester leveres i nettskyen via v?rt nettverk Pagero Online. Vi tilbyr skalerbare l?sninger for sm?, mellomstore og store bedrifter og organisasjoner med lokal eller global tilstedev?relse. V?re kunder har tilgang til Nordens raskest voksende forretningsnettverk for enkel, sikker og kostnadseffektiv kommunikasjon med andre bedrifter, uavhenging av forretningssystem. Vi har kontor i Oslo, G?teborg, Stockholm, Helsingfors og Dublin. Les mer p? www.pagero.no
Les mer p? www.pagero.no1000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy