Stavanger forventer store innkj?psbesparelser

Offentlig sektor foretar innkj?p for godt over 350 milliarder kroner hvert ?r. Kommunesektoren st?r for om lag halvparten av anskaffelsene, som har ?kt kraftig i omfang de siste ?rene. N? tar Stavanger, som landets f?rste kommune, i bruk et helt nytt innkj?psanalysesystem gjennom en avtale med SAS Institute.
– I likhet med hele innkj?ps-Norge, har vi ikke tidligere hatt tilgang p? gode nok innkj?psverkt?y. Dette nye analysesystemet gir oss helt nye muligheter til ? bruke ressursene v?re p? en mer effektiv m?te. Vi forventer store gevinster, sier innkj?pssjef i Stavanger kommune, Elvur Thorsteinsdottir.
– Alle kommuner sliter med det samme
Stavanger kommune har i dag over 4 000 aktive leverand?rer, noe som resulterer i godt over 100 000 fakturaer som skal behandles hvert eneste ?r. Ingen norske kommuner har i dag skreddersydde IT-l?sninger for analyse av innkj?p som kan belyse avvik og innsparingsmuligheter.
– Alle kommuner sliter med det samme. De store datamengdene gj?r at det blir stadig vanskeligere ? f? en god nok helhetsoversikt. N? som vi kan analysere innkj?pene helt ned p? varelinjeniv?, f?r vi mulighet til mer presis kategoriinnsikt, bedre avtalelojalitet og til ? gj?re store innsparinger, sier Thorsteinsdottir.
Stor suksess i Danmark
SAS Innkj?psanalyse? er utviklet i samarbeid med innkj?pssjefer i den danske kommunesektoren. Over 50 akt?rer i dansk offentlige sektor har i dag tatt i bruk verkt?yet.
– Resultatene har v?rt merkbare. Et godt eksempel er Odense kommune, som i l?pet av de tre f?rste ?rene sparte inn nesten 200 millioner kroner. Bare p? smartere innkj?p av toalettpapir og kj?kkenruller sparer n? kommunen dr?yt to millioner ?rlig, sier administrerende direkt?r i K?re Nyg?rd i SAS Institute.
– Det er ingen grunn til ? tro at resultatene vil v?re annerledes i Norge. Det siste ?ret har flere analysebyr?er avdekket et ?rlig innsparingspotensial p? nesten 20 milliarder kroner gjennom smartere innkj?p*. Her har det offentlige Norge store muligheter til ? frigj?re midler til andre samfunnsoppgaver, avslutter Nyg?rd.
For ytterligere informasjon:
Elvur Thorsteinsdottir, Innkj?pssjef i Stavanger kommune [email protected], mobil: +47 932 07 623
Wenche Nielsen, markedsdirekt?r i SAS Institute, [email protected], mobil: +47 472 73 006

* Menon publikasjon 17-2013
SAS Institute er verdens st?rste privateide IT-selskap med over 11.000 ansatte og 50.000 kunder i 126 land. SAS er verdensledende leverand?r av Business Intelligence og Analytics-l?sninger.

Siden 1976 har selskapet gitt kundene muligheten til ? ta riktige beslutninger raskere. Avanserte statistikk- og analysemetoder i brukervennlige applikasjoner hjelper virksomhetene med ? avdekke nye sammenhenger og se nye forretningsmessige muligheter.

Authors

Related posts

Top