Stor mobilleveranse til Landbrukssamvirket

– Fullelektronisk hverdag med Public 360° fra Software Innovation
Nabokommunene Frogn og ?s g?r sammen om anskaffelse av en felles sak- og dokumenth?ndteringsl?sning fra Software Innovation. Avtalen er f?rste steg p? veien inn i en fullelektronisk hverdag for ansatte og innbyggere i de to Akershus-kommunene.
Innf?ring av fullelektronisk saksbehandling- og arkiv vil b?de forenkle og effektivisere kommunens saksbehandling og dokumentflyt, og gi bedre styringsinformasjon for oppf?lging av saker og vedtak. Det skal ogs? legge til rette for ?kt publikumsinnsyn.
?kt samarbeid
Avtalen skal v?re med ? drive den digitale satsningen i regionen, og legger til rette for ?kt samarbeid b?de innad i den enkelte kommune, og p? tvers av kommunene. Nabokommunene Nesodden, Oppeg?rd, Ski og Vestby vil ogs? kunne tre inn i avtalen dersom de ?nsker det.
-Tilbudet fra Software Innovation p? systemet Public 360° var det ?konomisk mest fordelaktige for kommunene basert p? kriteriene kvalitet, pris og leveranse, sier leder for IKT og service i Frogn Rolf Moe.
– I f?rste omgang skal dette innf?res innenfor saksomr?dene byggesak-, plan- og oppm?ling, boligkontoret, vann og avl?p, tilsettinger og personaldokumentasjon, generell saksbehandling og elevdokumentasjon. Dette er f?rste skritt p? veien mot en fullelektronisk hverdag, forteller han.
Store forventninger
R?dmann Harald Hermansen i Frogn kommune har store forventninger til det nye systemet.
– Det systemet vi har i dag er foreldet og lite brukervennlig. Jeg forventer at dette skal forenkle det daglige arbeidet i saksbehandlingen, og gi oss bedre oversikt, og bedre mulighet for rapportering og systematisk oversikt over behandlingen av ulike sakstyper, sier r?dmann Harald Hermansen.
Gunstig standardisering
Software Innovation har de siste ?rene bist?tt b?de store og sm? skandinaviske kommuner med ? digitalisere og effektivisere arbeidsprosesser, saksbehandling og innbyggerdialog. De opplever stadig oftere at kommuner g?r sammen om ? implementere l?sninger for saksbehandling og arkivering.
– Frogn og ?s har igangsatt et spennende kommunesamarbeid som vil skape stor gevinst. I tillegg til de stordriftsfordeler denne standardiseringen inneb?rer, f?r de med innf?ring av en felles l?sning et spennende forum for kompetansedeling og erfaringsutveksling som vil v?re positiv for den regionale IT-utviklingen, sier Tonje Hokholt Nordli, salgssjef for kommune og fylkeskommune i Software Innovation.
-Vi er glade for ? kunne bist? kommunene med ? skape et moderne og brukervennlig milj? for saksbehandling og informasjonsforvaltning. Teknologien skal oppleves som en st?tte, slik at kommunens ansatte kun trenger ? fokusere p? sitt daglige arbeid og yte god service, understreker hun.
P? bildet foran fra venstre: R?dmann i Frogn Harald Hermansen, Torstein Harildstad, daglig leder i Software Innovation og r?dmann i ?s Trine Christensen. Bak fra venstre: Tonje Hokholt Nordli, salgssjef Software Innovation, v?r egen arkivleder Vegard Arnesen, Odd Henrik Hansen salgsdirekt?r offentlig i Software Innovation, Rolf Moe, enhetsleder IKT og service her i Frogn, og Andreas Brodahl fra ?s kommune.
Om Software Innovation:
Software Innovation er et skandinavisk selskap og blant de internasjonalt ledende leverand?rene av programvare for informasjonsh?ndtering, dokumentkontroll og saksbehandling. Med 30 ?rs erfaring og kompetanse arbeider vi m?lrettet med ? levere fremtidsrettede, fleksible og brukervennlige l?sninger. Vi skaper god kunnskapsdeling, effektiv samhandling, virksomhetskontroll og bedre service i private og offentlige virksomheter. V?re standard bransjel?sninger er bygget p? Microsoft SharePoint og Office – markedets ledende plattform for samhandling. www.software-innovation.no 2000

Authors

Related posts

Top