Tag Archives: Digital Signatur

Alea iacta est ? n? n?r alle v?re kunder den italienske staten!

Alea iacta est ? n? n?r alle v?re kunder den italienske staten!

20-05-2014 14:48 Pagero - your financial supply chain network Fra og med 6. juni 2014 innf?res et obligatorisk krav om at samtlige leverand?rer til stat og kommune skal sende dem e-faktura. Alle kundene v?re kan allerede n? oppfylle dette lovkravet ettersom vi samarbeider med Sogei, som er det italienske MEFs (Departementet for ?konomi og Finans) helhetsleverand?r av IT-tjenester.
Top