Tag Archives: Leica Disto

Fra oppm?ling til BIM-modell med Flexijet

Fra oppm?ling til BIM-modell med Flexijet

25-02-2014 07:30 GRAPHISOFT Norge Tradisjonelt har BIM-modellering av eksisterende bygg blitt gjort ved at man g?r ut fra ek­sisterende tegninger og supplerer med oppm?linger tatt p? stedet. Flexijet er et laser-m?lesystem koblet mot ArchiCAD slik at BIM-modellen oppst?r mens man m?ler.
Top