Tag Archives: Telenor Norge Med

Knytter trygghetsalarm til pasientjournal

Knytter trygghetsalarm til pasientjournal

23-09-2013 07:15 Telenor Norge Med trygghetsalarm som basis er Alta f?rste kommunen i Norge som tar i bruk helhetlig velferdsteknologi direkte koblet til den elektroniske pasientjournalen. Kommunenes helse- og omsorgstjeneste f?r dermed en helhetlig oversikt over den enkelte bruker.
Top