design

Tata Consultancy Services ranked #1 in the Nordic Region for its Customer Centric Model

(Fornebu, 18. april 2013) Med lanseringen av det digitale verkt?yet ?Seniorguide for sosiale medier?, ?nsker Telenor ? stimulere eldre til ? bli mer aktive p? nettet. Med seg p? laget har de R?de Kors, som h?per verkt?yet kan v?re med p? ? redusere ensomhet blant eldre.
Bruken av sosiale medier blant nordmenn over 65 ?r er lav, if?lge en befolkningsunders?kelse utf?rt av Respons Analyse for Telenor. Nesten 70 prosent oppgir at de ikke benytter sosiale medier i dag. N? ?nsker teleselskapet ? hjelpe flere eldre til ? bli sosiale p? nett.
– Vi mener alle godt voksne mennesker kan ha godt ? v?re sosiale p? nett iblant. Det ? bli mer fortrolig med sosiale medier kan gj?re det lettere ? holde kontakten med venner og kj?re, selv n?r det ikke er mulig ? v?re fysisk til stede, sier Berit Svendsen, administrerende direkt?r i Telenor Norge.
Jo h?yere alder, desto lavere er kjennskapen til og bruken av sosiale medier. Mens én av tre i aldersgruppen 65-70 ?r benytter sosiale medier, er det kun 20 prosent fra 75 til 85 ?r som gj?r det samme. En av tre over 75 ?r svarer at de ikke vet hva sosiale medier er.
-Det er flott at Telenor bidrar til ? bevisstgj?re eldre om sosiale medier gjennom sin ?Seniorguide for sosiale medier?. Ved ? ta i bruk teknologi, f?r de eldre en ekstra mulighet til ? holde kontakt med venner og familie, samt at de enkelt kan komme i dialog med tidligere og nye bekjentskaper, sier generalsekret?r i R?de Kors, ?sne Havnelid.
Digital eldreomsorg
I aldersgruppen 65-85 ?r forteller 27 prosent at de sitter en del alene, og skulle ?nske de hadde mer kontakt med familie og venner. Ensomheten ?ker med alderen, mer enn én av tre over 75 ?r svarer at de ?nsker mer kontakt med familie og venner.
Av de eldre som benytter seg av sosiale medier, oppgir to av tre at form?let er ? holde kontakt med familie og venner. S?rlig gjelder dette for de eldste, 82 prosent av de over 75 ?r svarer at de bruker sosiale medier som et sosialt hjelpemiddel.
– For mange eldre er ensomhet en p?kjenning. ? hjelpe godt voksne til ? bli mer komfortable med sosiale medier kan v?re et effektivt tiltak i kampen mot ensomheten. Teknologien kan gj?re det lettere ? holde kontakten med familie og venner, sier Havnelid.
– Internett som kommunikasjonskanal er selvsagt ingen erstatning for bes?k og n?rkontakt, men det kan v?re et alternativ de gangene man opplever ? sitte alene, sier Berit Svendsen.
Opplever generasjonskl?ft
Den ferske befolkningsunders?kelsen viser ogs? at det er stor enighet blant eldre om at internett og sosiale medier har skapt en generasjonskl?ft. Hele 65 prosent av de spurte over 65 ?r er helt eller delvis enig i dette.
– Sannsynligvis vil mer kunnskap p? dette omr?det ogs? kunne bidra til ? minske den opplevde avstanden mellom generasjonene, sier Havnelid.
– Vi h?per at dagens barnebarn vil hjelpe oss ? l?re opp besteforeldregenerasjonen p? nett. Er det noen som virkelig har peiling p? ? v?re sosiale p? digitale flater s? er det dem, oppfordrer Svendsen.
I videoen under ser du hvor enkelt det lar seg gj?re:
Telenor Norge er landets st?rste leverand?r av tele- og datatjenester. Via v?rt mobilnett og fastnett leverer vi tjenester innen telefoni, bredb?nd og kabel-tv til privat- og bedriftskunder over hele landet. Vi selger ogs? tjenester til andre telekom-operat?rer.Vi har 4400 medarbeidere fordelt p? over 30 arbeidssteder rundt om i Norge, inkludert Svalbard. Hovedkontoret v?rt ligger p? Fornebu i Oslo.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy