Data

TDC etablerer skandinavias ledende kabel-TV selskap

Den danske TDC Gruppen kj?per Get A/S, Norges ledende leverand?r av premium TV og bredb?nd, for ? etablere skandinavias st?rste kabel-TV selskap. Med 1,7 millioner husholdninger tilknyttet og en omsetning p? 7 milliarder DKK p? kabel blir TDC Gruppen den ledende kommunikasjons- og underholdningsleverand?ren i regionen.
“Kj?pet av Get er TDC Gruppens viktigste investering p? mange ?r. Vi har ventet p? denne muligheten og ser dette som en naturlig og tidsriktig utvidelse av v?r virksomhet som sikrer TDC Gruppen posisjonen som en ledende skandinavisk leverand?r av TV, underholdning og h?yhastighets bredb?nd via kabel. Dette er ogs? et strategisk steg inn i forbrukermarkedet i Norge innenfor et virksomhetsomr?de vi kjenner meget godt fra den meget vellykkede og ?relange driften av v?r egen YouSee kabelvirksomhet i Danmark,? sier Carsten Dilling, administrerende direkt?r.
Get er leverand?r til mer enn 500,000 husholdninger og i 2013 var selskapet den raskest voksende og mest l?nnsomme leverand?ren i det norske markedet.
Med kj?pet av Get vil TDC Gruppens kabelvirksomhet ?ke til samlet 1,7 millioner tilknyttede husholdninger, opp fra dagens 1,2 millioner under varemerket YouSee. Totalt 29 prosent av TDC Gruppens omsetning (2013 tall) vil komme fra kabelvirksomheten, og omsetningen forventes ? ?ke.
?Get er en veldrevet virksomhet med innovative produkter i verdensklasse i et attraktivt marked med sterk vekstpotensial og en sv?rt sterk ?konomi. Bare med unntak for 2005 har Get hatt tosifret ?rlig vekst siden 2000 og er i dag blant de mest l?nnsomme i Europa. Kj?pet styrker v?r kabel-TV virksomhet p? skandinavisk niv? samtidig som det sikrer en meget sterk tilstedev?relse b?de p? forretnings- og forbrukermarkedene i Norge for TDC Gruppen?, sier Carsten Dilling.
Carsten Dilling understreker videre at TDC Norge og Get er en perfekt match, b?de fra et teknisk infrastruktur perspektiv og ogs? med hensyn til den kommersielle tiln?rming hvert selskaps ledelse bringer med seg til virksomheten.
TDC Norge eier et fiberbasert transmisjonsnettverk og fokuserer p? st?rre bedriftsskunder. Get eier et omfattende fiberbasert nettverk som kombinert med partnernett dekker n?rmere 0,7 millioner husholdninger og Get fokuserer prim?rt p? forbrukere og sm? og mellomstore bedrifter.
?TDC Gruppen og Get passer meget bra sammen. Get og YouSee kan kommersielt nyte godt av ? dele best practices og ? samarbeide om produktutvikling, innovasjon og innhold. P? et mer teknisk niv? kan vi utnytte flere synergier ved ? kombinere v?re nettverk i en komplett norsk infrastruktur basert p? fiber og coaxkabler. P? B2B markedet vil vi over tid bli i stand til ? tilby samme produktportef?lje som TDC Gruppen tilbyr i Danmark,? sier Carsten Dilling.
Gets CEO fra 2000, Gunnar Evensen, fortsetter som leder av Get. N?r handelen er gjennomf?rt vil han lede samkj?ringene av Get og den norske virksomheten til TDC slik at syneriene realiseres best mulig.
?TDCs virksomhet i Norge og Get utfyller hverandre sv?rt godt, og vi er entusiastiske for alle de nye mulighetene som n? ?pner seg. Vi gleder oss til ? fortsette ? utvikle de beste og mest brukervennlige produktene til kundene v?re, og sammen videreutvikle v?r satsing i bedriftsmarkedet. Med TDC p? laget blir vi n? en enda sterkere virksomhet som vil styrke v?r position i det norske markedet,? sier Gunnar Evensen.
TDC Gruppen vil kj?pe Get fra GS Capital Partners og Quadrangle Capital Partners for en pris p? NOK 13,8 bn [DKK 12,5 bn]. Oppkj?pet vil v?re l?nefinansiert og TDC vil samtidig justere sin dividenderatio til omtrent 60 % av Equity Free Cash Flow som betyr at man n? forventer en dividende p? DKK 2,50 per aksje for 2014, mens den tidligere forventede dividenden har v?rt 3,70 DKK.
Oppkj?pet er bare underlagt godkjennelse fra det norske Konkurransetilsynet, og transaksjonen forventes ? ville bli gjennomf?rt i Q4 2014. J.P. Morgan har v?rt finansiell og Kromann Reumert juridiske r?dgivere for TDC Gruppen i forbindelse med oppkj?pet.
Fakta om TDC Gruppen
? TDC Group er et b?rsnotert selskap med hovedkontor i K?penhavn. Selskapet har knap 8000 ansatte og omsatte i 2013 for cirka 24 millarder danskekroner
? TDC Groups kabel-tv-forretning YouSee har cirka 1,2 millioner tv-kunder, tilsvarende 46 prosent av alle danske husstander. Cirka .430.000 husstander abonnerer i tillegg p? bredb?nd via kabel-nett.
? TDC Groups musikktjeneste Play, som ble lansert i 2008 som den f?rste i sitt slag innenfor for teleindustrien, er den st?rste distribut?ren av betalt musikkstr?mming p? det danske markedet.
? TDC Group er Danmarks st?rste tilbyder av leiefilm over internett og kabel.
? Med over 280.000 km fiber-, kobber- og coaxkabler kan TDC Group forsyne samtlige danske husstander med telefoni og Internett. Sammen med Danmarks mest stabile mobilnett p? tvers av b?de 2G-, 3G- og 4G-teknologiene tilbyr TDC mobildekning til cirka 99 prosent av Danmark fra februar 2015. Selskapet driver dessuten et pan-nordisk fibernett.
? TDC Group har fire merkevarer i privatmarkedet, dette er TDC, YouSee, Fullrate og Telmore. Telmore tilbyr kun mobill?sninger.
Fakta om Get
? Get er den nest st?rste kabel-TV leverand?ren i Norge med en omsetning p? NOK 2,4 milliarder og en fortjeneste f?r skatt, renter og avskrivninger (EBITDA) p? NOK 1,1 milliarder (2013). Selskapets hovedkontor er i Oslo og selskapet har 840 ansatte. TDC Norge har i dag 180 ansatte.
? Gets st?rste forretningsomr?de er Kabel-TV og h?yhastighets bredb?nd og selskapet har 500,000 husholdninger og bedrifter tilknyttet inkludert et stort antall borettslag og boligsameier.
? Selskapet eier og driver et stort hybrid nettverk (fiber og coax) i sentrale str?k i Norge. Ca 0,7 millioner husholdninger og bedrifter ? inkludert de 500,000 allerede tilknyttede kundene ? befinner seg innenfor rekkevidden av Gets og dets partneres infrastruktur.
? I senere ?r har Get vunnet en rekke best-i-test priser for brukervennlighet, innovative produkter og god kundetjeneste.
? I f?lge Post og teletilsynet, hadde Get sterkest vekst innenfor bredb?nd og TV blant alle tilbyderne i 2013.
? Gets kunder har tilgang til et h?yhastighets nettverk med bredb?ndsprodukter p? opp til 200 Mbps. I 2013 gjennomf?rte Get en vellykket test p? 1 Gbps i sitt hybridnettverk.
? Gets kunder kan se TV p? alle plattformer, hvor de ?nsker n?r de ?nsker, og de kan fjernstyre opptak p? sine bokser med en Get app. De har tilgang til Norges ledende digital-TV tjeneste og over 150 av de mest popul?re norske og internasjonale TV-kanalene. Tjenesten inkluderer ogs? et video on demand tilbud med mer enn 6.000 titler.
For ytterligere informasjon: TDC Presse, telefon +45 70 20 35 10

Similar Posts