mobiltelefoni

Telenor h?yner beredskapen p? Fr?ya

29-01-2014 23:00 Telenor Norge Tele- og datakommunikasjon fungerer i brannomr?det p? Fr?ya. Men situasjonen er uoversiktlig og ustabil i forhold til hvordan brannen utvikler seg. Telenor h?yner beredskapen, forbereder seg p? eventuelle utfall, og jobber med ? sikre infrastruktur. Mobilvogn og mobile str?maggregater er allerede p? vei og holdes i beredskap.

(Fornebu 29. januar 2014) Tele- og datakommunikasjon fungerer i brannomr?det p? Fr?ya. Men situasjonen er uoversiktlig og ustabil i forhold til hvordan brannen utvikler seg. Telenor h?yner beredskapen, forbereder seg p? eventuelle utfall, og jobber med ? sikre infrastruktur der det er mulig. Mobilvogn og mobile str?maggregater er allerede p? vei og holdes i beredskap.
Telenor har for ?yeblikket ingen skade p? sitt utstyr, og all tele- og datakommunikasjon fungerer i omr?det. I l?pet av onsdag ettermiddag doblet Telenor kapasiteten p? flere av mobilstasjonene i omr?det, og det er god kapasitet i b?de 2G- og 3G-nettet p? Fr?ya. Likevel vil dekningen kunne oppleves som d?rlig i noen omr?der. Telenor oppfordrer derfor om ? redusere bruken av mobil slik at n?detatene kan f? best mulig arbeidsforhold.
Alle installasjoner har for tiden normal str?mtilf?rsel.
Telenor er i full beredskap sammen med sine entrepren?rer. Det jobbes med ? kartlegge hvilket utstyr som st?r i fare for ? bli ber?rt, hvilke konsekvenser dette vil f? og hvilke tiltak som kan iverksettes. En mobilvogn, som inneholder en mobil basestasjon er p? vei, sammen med flere mobile str?maggregater. Det vurderes fortl?pende hvor disse kan plasseres og om det er behov for ? rekvirere flere.

Arbeidet koordineres med den lokale redningstjenesten, Fylkesberedskapsr?det i S?r-Tr?ndelag og det lokale kraftselskapet.

Telenor Norge er landets st?rste leverand?r av tele- og datatjenester. Via v?rt mobilnett og fastnett leverer vi tjenester innen telefoni, bredb?nd og kabel-tv til privat- og bedriftskunder over hele landet. Vi selger ogs? tjenester til andre telekom-operat?rer.Vi har 4200 medarbeidere fordelt p? over 30 arbeidssteder rundt om i Norge, inkludert Svalbard. Hovedkontoret v?rt ligger p? Fornebu i B?rum. 9000

A to już wiesz?  Nordmenn googler 25 millioner ganger daglig

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy