Innovasjon

Telenor i m?l med tidenes dekningsl?ft

22-05-2014 14:15 Telenor Norge I mars startet Telenor tidenes dekningsl?ft for ? f? enda flere i Norge til ? kunne benytte fjerde generasjons mobiltelefoni (4G). ? I dag feirer vi at 1200 nye 4G-stasjoner er p? plass, sier Bj?rn Amundsen, dekningsdirekt?r i Telenor.

(Fornebu, 22. mai 2014) I mars startet Telenor tidenes dekningsl?ft for ? f? enda flere i Norge til ? kunne benytte fjerde generasjons mobiltelefoni (4G). ? I dag feirer vi at 1200 nye 4G-stasjoner er p? plass, sier Bj?rn Amundsen, dekningsdirekt?r i Telenor.

Post- og teletilsynet offentliggjorde i desember at Telenor fikk tilslag p? frekvenser i det s?kalte 800 megahertz-b?ndet.
Det store dekningsl?ftet er Telenors omtale av jobben med ? oppgradere hele Telenors eksisterende 4G-nett med 800-frekvensen. F?r sommerferien begynner, vil omkring 200 kommuner f? 4G i dette frekvensnettet.
Befolkningsdekning p? 70 prosent
? 4G sikrer ?kt kapasitet og h?yere hastigheter. Samtidig gir 4G i 800-b?ndet bedre arealdekning og ikke minst blir innend?rsdekningen sterkt forbedret. Da vi begynte utrullingen i mars, var befolkningsdekningen p? 52 prosent, men innen utgangen av mai er vi allerede oppe i 70 prosent, som er unikt i det norske markedet. Siden v?r 4G-lansering for halvannet ?r siden, har vi alts? g?tt fra null til 70 prosent dekning, sier Amundsen.
800-frekvensen gir to til tre ganger s? vid dekning pr. sted og langt bedre innend?rsdekning for boliger og n?ringsbygg.
Telenor har i dag 4G-dekning i alle fylker inkludert Svalbard, men utbyggingen fortsetter i h?yt tempo fremover, p?peker Amundsen:

? Vi oppretter 20-100 4G-siter pr. uke, og tempoet skal vi opprettholde. Neste ?r skal vi ha hele 90 prosents befolkningsdekning p? 4G, sier han.
Bedre 4G med flere frekvenser
Telenor har s? langt i utbyggingen vektlagt befolkningsdekning og gitt feriesteder s?rlig prioritet.
– Telenor skal v?re ener p? dekning i Norge, og dagens mobilbrukere krever ikke bare at de skal kunne ringe og sende meldinger overalt, de vil ogs? bruke videotjenester, str?mme musikk, dele opplevelser i sosiale medier eller bruke andre datakrevende mobiltjenester. Telenors ambisjon er ? levere de beste mobilopplevelsene ogs? p? dette ? og over hele landet sier Amundsen.
Bygger bredt
Som eneste operat?r i markedet, bygger Telenor alltid med minst to frekvenser p? 4G: 1800 MHz og 800 MHz, og ved s?rlig behov ogs? 2600 MHz.
– Dette kan virke litt vel teknisk, det viktige for meg ? formidle er at Telenor n? leverer 4G til stadig flere samtidig som vi gir en unik innend?rsdekning p? 4G. Ikke minst i bygninger hvor det tidligere har v?rt vanskelig ? sikre god innend?rsdekning, f?r vi n? sterk forbedring i dekningen. Videre er vi i dag alene om ? bygge slik dekning i byene (800 MHz), sier Bj?rn Amundsen.
Amundsen mener at Telenors dekningsstrategi gir en uovertruffen dekningsopplevelse for Telenors kunder. Telenor har gjennomf?rt en ambisi?s utbygging og oppgradering av 4G-mobilnettet i Norge, en operasjon som er planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2015. I tillegg til utbyggingen av 4G over hele landet, har Telenor ogs? gjennomf?rt en h?yintensiv utbygging av 3G-nettet.
Telenor Research har utviklet en ny m?te ? vise mobiltrafikk. I denne video-animasjonen kan du se samtaleaktiviteten i Oslo gjennom hele 17. mai. Kartet i videoen viser hvor og n?r folk ringte.

A to już wiesz?  Allfoto mestret digital overgang

Fakta:
? 800 MHz gir Telenors kunder sterkt forbedret innend?rsdekning. 800-frekvensen gir ikke bare bedre dekning i distriktene, men ogs? viktig ? poengtere at denne frekvensen gj?r at vi n? f?r 4G-dekning i kontorbygg etc.
? 1800 MHz: Sikrer mer kapasitet til hver bruker og dermed bedre brukeropplevelser. 1800-frekvensen gir dessuten en langt bedre innend?rsdekning enn 2600 MHz gj?r.
? 2600 MHz: Har kort rekkevidde, men stor kapasitet. Dette brukes for ? gi kunder gode mobilopplevelser i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.
? 800-frekvensen gir to til tre ganger s? stor dekning pr. sted og fire ganger s? mange vil kunne oppleve bedre innend?rsdekning p? 4G i murbygg eller bygg hvor forhold har gjort det vanskelig ? gi gode surfeopplevelser.
? De s?kalte 800-frekvensene ble benyttet til ? formidle analoge tv-signaler til norske hjem. N? blir de benyttet til ? gi Telenor-kunder h?yhastighets mobilt bredb?nd, og sikre gode opplevelser blant annet ved streaming av video og musikk.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Dekningsdirekt?r Bj?rn Amundsen, [email protected], 90021000
Informasjonssjef Anders Krokan, [email protected], 95209037
Telenor Norge er landets st?rste leverand?r av tele- og datatjenester. Via v?rt mobilnett og fastnett leverer vi tjenester innen telefoni, bredb?nd og kabel-tv til privat- og bedriftskunder over hele landet. Vi selger ogs? tjenester til andre telekom-operat?rer.Vi har 4200 medarbeidere fordelt p? over 30 arbeidssteder rundt om i Norge, inkludert Svalbard. Hovedkontoret v?rt ligger p? Fornebu i B?rum. 5160Send som e-post

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy