Innovasjon

Telenor m? betale tilbake til TDC

(Oslo 27/03-2014) Post og Teletilsynet har bestemt at Telenor skal betale tilbake 18 millioner til TDC, som Telenor har tatt for mye betalt av fra 2010 til 2012.
Ettersom Telenor fortsatt er en s? dominerende akt?r i det norske telemarkedet er selskapet p?lagt s?rskilte forpliktelser til ikke ? diskriminere mellom de ulike akt?rers tilgang til mobilnettet i Norge.
I 2012 fant Post og Teletilsynet at Telenor hadde brutt denne plikten og tatt for mye betalt av TDC. Telenor ble p?lagt ? tilby TDC en rimeligere avtale, med blant annet rundt 20 prosent lavere tilgangskostnad. Telenor var ikke enig, og klaget vedtaket inn for Samferdselsdepartementet ? uten ? f? medhold. TDCs betingelser ble deretter justert ned i henhold til vedtaket.
Tilbakebetaling for f?rste gang
TDC krevde deretter tilbakebetaling av det selskapet hadde betalt for mye i de foreg?ende ?r (perioden august 2010 til mars 2012). Post og Teletilsynet har gitt TDC medhold i dette, og Telenor har n? m?ttet betale tilbake rundt 15 millioner kroner pluss renter ? til sammen omtrent 18 millioner kroner. Det er f?rste gang hjemmelen for tilbakebetaling er benyttet i det norske telemarkedet.
Telenor har ogs? denne gang klaget vedtaket inn for Samferdselsdepartementet.
For ytterligere informasjon:
TDC Norge AS
Ketil Kivedahl
40000450
Om TDC
TDC er en totalleverand?r av kommunikasjonsl?sninger til bedriftsmarkedet og offentlig sektor i Norge og Norden. Over eget eid DSL- og fibernettverk tilbyr TDC det samme tjenestespekteret i Norge, Sverige, Danmark og Finland. V?r nordiske styrke ligger i ? gi kundene v?re tett oppf?lging og en solid markedsinnsikt ved lokal tilstedev?relse.
TDC er den eneste nordiske data- og teleoperat?ren som investerer i lokale aksessnett med bredb?ndskapasitet. Selskapet har bygget nettverk i og rundt 80 av de st?rste byene i Norden. Aksessnettene er koblet sammen gjennom et langdistansenettverk som utgj?r ett av Europas raskeste nett.
TDC i Norge inng?r i det nordiske TDC-konsernet, som er Danmarks ledende leverand?r av telekommunikasjon, med en ?rlig omsetning p? rundt 25 milliarder DKK (2013). I Norge er TDC i dag 200 ansatte, med hovedkontor i Oslo og avdelingskontorer i Stavanger, Bergen, Kristiansand, Arendal, Porsgrunn og Mandal.
Vedlagte filer
PDF-dokument 2000Send som e-post

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy