kommunikasjon

Telenor moderniserer fastnettsvirksomheten

25-06-2014 11:30 Telenor Norge Telenor Norge har valgt Tata Consultancy Services Ltd (TCS) som samarbeidspartner for ? modernisere og forenkle sin fastnettsvirksomhet. M?let er ? forbedre kundeopplevelsene gjennom redusert kompleksitet og raskere leveranser.

(Fornebu, 25. juni 2014) Telenor Norge har valgt Tata Consultancy Services Ltd (TCS) som samarbeidspartner for ? modernisere og forenkle sin fastnettsvirksomhet. M?let er ? forbedre kundeopplevelsene gjennom redusert kompleksitet og raskere leveranser.
Telenor Norge har satt i gang et langsiktig arbeid for ? modernisere og forenkle produkter, prosesser og tilh?rende IT-systemer p? fastnettsomr?det. Den 24. juni signerte Telenor Norge kontrakt med TCS som samarbeidspartner.

– Dette blir et av de st?rste endringsprogram i nyere historie for Telenor Norge. Avtalen med TCS representerer en viktig milep?l for oss. De har kompetansen og metodikken vi trenger for ? forenkle arbeidsprosesser, produkter og IT-l?sninger p? fastnettsomr?det. V?r ambisjon er ? gi kundene bedre opplevelser, med ?kt kvalitet og raskere leveranser, og samtidig redusere kostnadene, sier Berit Svendsen, administrerende direkt?r i Telenor Norge.

Radikal endring
Telekommarkedet i Norge og globalt er inne i en stor omveltning. Teknologien utvikler seg raskere enn noensinne, med ny infrastruktur og nye tjenester. Telenor investerer ?rlig over 4 milliarder kroner i infrastruktur og tjenester i Norge. Bruksm?nstrene endrer seg og vi ser at databruk er sterkt ?kende og allerede viktigere enn tale for v?re kunder. Konkurransen er internasjonal, der globale innholdsleverand?rer er sterke konkurrenter.

– Et dynamisk marked er p? mange m?ter en dr?mmesituasjon for et sterkt telekommunikasjonsselskap som Telenor, hvor nye muligheter ?pner seg og v?re tjenester er etterspurt. Utfordringene m? vi like fullt ta p? alvor. Kompleksitet i interne prosesser og IT-systemer bremser oss. Samtidig reduseres kundemassen p? tradisjonelle fastnettstjenester, mens kostnadene ikke faller i samme takt. Derfor gjennomf?rer vi n? i samarbeid med TCS en radikal endring av hele v?r fastnettsvirksomhet p? b?de tale og bredb?nd, sier Svendsen.

– Alltid v?rt i forkant
Telenor Norge har god kjennskap til TCS, idet selskapet siden sommeren 2010 har v?rt en av to hovedleverand?rer av IT-tjenester (applikasjonsforvaltning og systemutvikling) til Telenor Norge.
– Dagens internettbaserte virkelighet er preget av en voldsom endringstakt. Selskaper som evner ? omstrukturere og forenkle sine virksomheter vil kunne ?ke sin konkurranseevne betydelig. Telenor har alltid v?rt i forkant med ? ta i bruk ny teknologi, investere i nye markeder og f?lge kundenes endrende behov. Vi er veldig forn?yd med ? utvide v?rt samarbeid med Telenor, og at dette ogs? omfatter bruk av TCS? framtidsrettede plattform HOBS, sier N Chandrasekaran, konsernsjef for TCS.

Telenor Norge og TCS tegnet en intensjonsavtale (MoU) i mars i ?r, og har brukt tiden siden da til forberedelser og analyse av IT-l?sninger, produkter og arbeidsprosesser. Partene er n? klare til ? starte detaljering av design og transformasjon av fastnettet. Endringsarbeidet vil etter planen p?g? frem til 2018. Kontraktens st?rrelse og ?vrige betingelser vil ikke bli offentliggjort fra noen av partene.

Om TCS:
Tata Consultancy Services er en av verdens st?rste tjenesteleverand?rer innenfor IT- og forretningsl?sninger, og er rangert blant topp fire IT-selskaper i verden. TCS har over 300.000 ansatte og virksomhet i 46 land inkludert Norge, hvor selskapet har v?rt etablert siden tidlig p? 2000-tallet. Selskapet har fem ?r p? rad blitt rangert som selskapet med de mest tilfredse kundene i KPMGs nordiske kundetilfredsunders?kelse (KPMG Nordic Service Provider Performance & Satisfaction Study (2010 ? 2013) og Whitelane Research (2014)).

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Torild Lid Uribarri, kommunikasjonsdirekt?r Telenor Norge, tlf. 911 55 381, [email protected]
Telenor Norge er landets st?rste leverand?r av tele- og datatjenester. Via v?rt mobilnett og fastnett leverer vi tjenester innen telefoni, bredb?nd og kabel-tv til privat- og bedriftskunder over hele landet. Vi selger ogs? tjenester til andre telekom-operat?rer.Vi har 4200 medarbeidere fordelt p? over 30 arbeidssteder rundt om i Norge, inkludert Svalbard. Hovedkontoret v?rt ligger p? Fornebu i B?rum. 00430Send som e-post

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy