Telekommunikasjon

Telenor Norge inng?r IT-samarbeid med Accenture

(Fornebu 26.september 2013) Telenor Norge inng?r samarbeid med Accenture om utvikling og vedlikehold av IT-systemer. Avtalen skal bidra til bedre tjenester for Telenors kunder samt sikre at Telenor kan komme raskere med nye tilbud og produkter ut i markedet.
– Telenor er et lokomotiv innen utvikling av telekommunikasjonstjenester i Norge og internasjonalt. N? inng?r vi et strategisk samarbeid med en ledende utviklingspartner p? IT-siden som kan bidra med ? l?fte v?r kompetanse og videre utvikling, og som ikke minst vil tilf?re oss stor fleksibilitet og ekstra kapasitet for ? l?se store oppgaver i fremtiden, sier Berit Svendsen, administrerende direkt?r i Telenor Norge.

Omveltning i telekombransjen
Nordmenns bruk av mobilen har endret seg radikalt p? f? ?r, og tjenester som ikke eksisterte for kort tid siden er i dag blant v?re viktigste kommunikasjonsl?sninger.

– Vi st?r midt i et spennende teknologiskifte som krever store IT-investeringer og endrede arbeidsprosesser. Accenture er et innovativt selskap som sitter p? attraktiv, internasjonal kompetanse, som vil bidra til ? styrke oss i denne omveltningen. De har flere av verdens st?rste telekomselskaper p? sin kundeliste, og vil med sin erfaring og kompetanse s?rge for at Telenor Norge fortsatt vil lede an i utviklingen, sier Berit Svendsen.

Viktig kompetanseoverf?ring
Som en del av avtalen vil om lag 120 Telenor-ansatte som i dag jobber med de relevante IT-systemene overf?res til Accenture fra og med 1. desember2013. Telenor Norges IT-avdeling vil best? av om lag 300 ansatte etter overf?ringen.

– Vi er godt forn?yd med den avtalen vi har inng?tt med Accenture. En avtale som ogs? sikrer at Telenorkompetanse ivaretas i alle ledd gjennom overf?ring av h?yt kvalifiserte ansatte som b?de vil jobbe med Telenor og andre kunder i Accenture, sier Svendsen.

Accenture f?r ansvar for IT-systemer som blant annet Telenor Norges webside i tillegg til systemer knyttet til salg, ordre og fakturering.

Ekspertise p? omstilling
– Tjenester knyttet til omstillingsprosesser for v?re kunder er et viktig vekstomr?de for Accenture. Avtalen med Telenor, et dynamisk og globalt kommunikasjonsselskap, gir oss en unik mulighet til ? styrke og fornye leveranser i en spennende utvikling av telekombransjen, sier Roy Gr?nli, administrerende direkt?r for Accenture Norge.

– Den samlede innsatsen fra v?re selskapers h?yst kompetente IT-milj?er vil v?re fokusert p? ? levere de beste tjenester og l?sninger for Telenors kunder, sier Gr?nli.
For mer informasjon, kontakt:
Telenor Norge:
Torild Uribarri, kommunikasjonsdirekt?r
Mobil: +47 911 55 381,
E-post: [email protected]
Accenture:
Georg Huus, markeds- og kommunikasjonssjef
Mobil: + 47 90 78 76 89
E-post: [email protected] Norge er landets st?rste leverand?r av tele- og datatjenester. Via v?rt mobilnett og fastnett leverer vi tjenester innen telefoni, bredb?nd og kabel-tv til privat- og bedriftskunder over hele landet. Vi selger ogs? tjenester til andre telekom-operat?rer.Vi har 4200 medarbeidere fordelt p? over 30 arbeidssteder rundt om i Norge, inkludert Svalbard. Hovedkontoret v?rt ligger p? Fornebu i B?rum.
Om Accenture
Accenture er et globalt konsulentselskap som leverer tjenester innenfor r?dgivning, teknologi og outsourcing med ca 266 000 ansatte som betjener kunder i mer enn 120 land.

Med v?r omfattende bransjeekspertise, v?re globale ressurser og v?r erfaring innenfor konsulentvirksomhet og driftsutsetting kan vi mobilisere de riktige menneskene og den n?dvendige kompetansen for ? hjelpe v?re kunder til ? bli virksomheter med h?y prestasjonsevne. Selskapet hadde en omsetning p? 27,9 milliarder dollar i regnskaps?ret som ble avsluttet 31. august 2012. I Norge var omsetningen p? 1,63 milliarder kroner i samme periode. Bes?k oss p? www.accenture.com

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #AMSTERDAM   #Niclas Ekdahl   #Om Viaplay Viaplay   #TV