Innovasjon

Telenor Norge oppn?r effektiviseringsm?l gjennom frivillige sluttavtaler og konsulentreduksjoner

(Fornebu 4. april 2014) P? grunn av sterkt konkurransetrykk og fallende omsetning i tradisjonell telefonivirksomhet har Telenor Norge den senere tid hatt et s?rskilt fokus p? ? effektivisere drift og investeringer. Tilbudet om frivillige sluttavtaler, seniortilbud med AFP og reduksjon i bruk av konsulenter har s? langt gitt ?nsket effekt.
Telenor Norge har i perioden 5. til 26. mars tilbudt frivillige sluttavtaler til alle ansatte i Telenor Norge AS og Canal Digital Kabel-TV AS. Dette som et ledd i arbeidet med ? redusere kostnader. Telenor har ogs? gjennomg?tt alle konsulentavtaler med sikte p? ? redusere bruken av konsulenter betydelig.
Etter at s?knadsperioden for sluttavtaler gikk ut har s?knadene v?rt behandlet av ledelsen. Resultatet av behandlingen viser at 182 har f?tt innvilget sluttavtale. Totalt antall s?kere var 266. I overkant av 100 personer forventes i tillegg ? g? av med senioravtale med AFP i l?pet av ?ret. I tillegg til sluttavtalene vil Telenor Norge redusere konsulentbruken tilsvarende 207 ?rsverk innen utgangen av ?ret.

– Vi satte som m?l ? effektivisere tilsvarende 450 ?rsverk. Dette m?let oppn?r vi igjennom iverksatte tiltak. Jeg er veldig tilfreds med at vi med dette unng?r en styrt nedbemanning, sier Berit Svendsen, administrerende direkt?r i Telenor Norge.

Dreier kompetanse
Telenor Norge har som policy at virksomheten i st?rst mulig grad skal v?re basert p? egne ressurser og at innleid personell kun skal benyttes n?r det ikke er mulig ? anvende egne ansatte. Innleie av konsulenter skal v?re begrenset til spisskompetanse i tilknytning til oppgaver og prosjekter for en begrenset periode, og ikke til l?pende driftsoppgaver.

– Den samlede effekten av sluttavtaler og redusert konsulentbruk er betydelig. Det betyr at vi i tiden fremover m? v?re tydelige i v?re prioriteringer og velge bort oppgaver. Etter denne prosessen ser vi imidlertid at 34 stillinger umiddelbart m? erstattes, og vi vil derfor utlyse disse stillingene. Dette gir oss ogs? mulighet til ? dreie kompetanse og ressurser over p? omr?der og oppgaver med st?rst behov, sier Svendsen.
Teknologiskift og nyansettelser
Telenor gjennomf?rer et betydelig teknologiskift med et ?rlig investeringsniv? p? over 4 milliarder kroner. Eldre teknologil?sninger blir erstattet med internettbaserte plattformer for b?de datakommunikasjon og taletjenester. Berit Svendsen understreker at ogs? kompetanseskift er avgj?rende for ? lykkes med teknologiskiftet.

– Vi er i et omfattende teknologiskift, og det innbefatter ogs? at vi vil ansatte personer for ? bygge kompetanse vi ikke har internt. Innenfor teknologiomr?det s?ker vi for eksempel etter domenearkitekter innenfor IT, samt sikkerhetseksperter. I tillegg vil vi l?pende ansatte medarbeidere som erstatning for naturlig rotasjon, sier Svendsen.

Telenor Norge er landets st?rste leverand?r av tele- og datatjenester. Via v?rt mobilnett og fastnett leverer vi tjenester innen telefoni, bredb?nd og kabel-tv til privat- og bedriftskunder over hele landet. Vi selger ogs? tjenester til andre telekom-operat?rer.Vi har 4200 medarbeidere fordelt p? over 30 arbeidssteder rundt om i Norge, inkludert Svalbard. Hovedkontoret v?rt ligger p? Fornebu i B?rum. 31280Send som e-post

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy