kommunikasjon

Telenor og AgriKj?p fortsetter samarbeidet

30-06-2014 07:00 Telenor Norge

(Fornebu, 30. juni 2014) Landbrukets bedrifter fortsetter samarbeidet med Telenor i ny avtale om leveranse av taletjenester.
Telenor har nylig reforhandlet en avtale med AgriKj?p, som er en felles innkj?psorganisasjon for Landbrukssamvirkets bedrifter med datterselskaper, tilsammen om lag 100 selskaper. Kontrakten er en forlengelse av eksisterende rammeavtale med Telenor. Avtalen gir medlemsbedriftene et mer tilpasset og forenklet tilbud, samt mer funksjonalitet.
Avtalen omfatter taletjenester, l?sningen Mobilt Bedriftsnett med tilleggstjenester, Samordnet kommunikasjon (Lync m/tale), Maskin til Maskin-kommunikasjon og Mobilt Bredb?nd.
Avtalens varighet er p? 18 m?neder, med opsjon p? ytterligere to ?r.
Fleksibilitet og enkelhet
AgriKj?p har en fragmentert sammensetning av selskaper, fra store industrikonsern til mindre selskaper, som har ulike behov og utfordringer. Den nye avtalen gir selskapene en enklere l?sning med en pakke av tale- og datatjenester, som ogs? legger til rette for bruk av andre kommunikasjonsl?sninger fra Telenor og deres samarbeidspartnere. – Samtidig inneb?rer avtalen mindre administrasjon og reduserte kostnader for v?re medlemsbedrifter, sier Gunnar Vandvik, direkt?r i AgriKj?p AS.

Den nye avtalen er bedre tilpasset nye bruksm?nstre og gir bedre fleksibilitet for v?re medlemmer.

– Vi er i et marked som blir mer og mer krevende og sammensatt. Dette gj?r at vi stadig m? utvikle v?re tjenester og samhandling med kunder og oppdragsgivere. Alle v?re IT-systemer kommuniserer ved hjelp av Telenors teknologi, som gir oss trygghet for at systemene alltid er tilgjengelige. Den nye avtalen gj?r det mulig ? forenkle og utvikle den interne samhandlingen i virksomheten, fremholder Vandvik.

Fornyet tillit
? AgriKj?p er en spennende og viktig kunde som utfordrer Telenor p? mange omr?der, Vi er sv?rt glade for ? f? v?re med i den videre verdiskapingen til Landbrukssamvirkets bedrifter, og levere tjenester som styrker deres konkurransekraft i markedet, sier Runhild R?ine, kundeansvarlig for Agrikj?p i Telenor.
– En ny avtale gir oss mulighet til ? konsentrere v?r innsats om gode l?sninger og r?dgivning der vi im?tekommer landbruksbedriftenes krav om ?kt kapasitet og fleksibilitet til bruk i v?re samhandlings l?sninger og som gir verdi for den enkelte medlemsbedrift, sier Marina L?nning, leder for bedriftsmarkedet i Telenor Norge.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Gunnar Vandvik, direkt?r i AgriKj?p AS, tlf. 922 85 049, [email protected]
Per Aril Meling, informasjonssjef Telenor Norge, tlf 905 15 800, [email protected]
Telenor Norge er landets st?rste leverand?r av tele- og datatjenester. Via v?rt mobilnett og fastnett leverer vi tjenester innen telefoni, bredb?nd og kabel-tv til privat- og bedriftskunder over hele landet. Vi selger ogs? tjenester til andre telekom-operat?rer.Vi har 4200 medarbeidere fordelt p? over 30 arbeidssteder rundt om i Norge, inkludert Svalbard. Hovedkontoret v?rt ligger p? Fornebu i B?rum. 1000Send som e-post

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy