kommunikasjon

Telenor og Forsvarets forskningsinstitutt finansierer professorat

27-06-2014 07:00 Telenor Norge Telenor og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har inng?tt avtale om ? finansiere et professorat innen informasjonssikkerhet ved Center for Cyber and Information Security (CCIS) ved H?gskolen i Gj?vik.

(Fornebu 27. juni 2014) Telenor og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har inng?tt avtale om ? finansiere et professorat innen informasjonssikkerhet ved Center for Cyber and Information Security (CCIS) ved H?gskolen i Gj?vik.
Hovedm?let er ? styrke kompetanseutvikling, forskningsevne, utdanning og rekruttering innenfor informasjonssikkerhet. H?gskolen i Gj?vik har i dag Norges st?rste akademiske fagmilj? innen informasjonssikkerhet.
Det siste ?ret har Telenor, FFI og H?gskolen i Gj?vik deltatt i arbeidet med ? etablere et forsknings- og kompetanseutviklingssenter i cybersikkerhet, CCIS.
– Telenor ser p? etableringen av CCIS som et sv?rt viktig bidrag for ? m?te denne utfordringen, sier Berit Svendsen, administrerende direkt?r i Telenor Norge. -Vi jobber m?lrettet med informasjonssikkerhet for ? beskytte v?re kunder, v?r egen virksomhet, og samfunnet for ?vrig. Som leverand?r av samfunnskritisk infrastruktur har det stor verdi for oss ? v?re med p? denne satsingen, fortsetter norgessjefen.
Mer avansert trusselbilde
Digital kommunikasjon og Internett blir stadig mer kritisk for samfunnets evne til ? fungere. Samtidig st?r vi overfor et stadig mer avansert og omfattende trusselbilde fra kriminelle akt?rer. Telenor har erfart viktigheten av ? koordinere nasjonens samlede kompetanse og kapasitet ved kritiske hendelser i cyberdomenet, p? tvers av sektorer, privat og offentlig virksomhet og myndighetsakt?rer. Alvorlige hendelser i cyberdomenet kan ikke h?ndteres av noen akt?rer alene. -Vi tror at etableringen av CCIS vil bidra til ? styrke nasjonens evne til ? m?te trusselen i cyberdomenet, avslutter Berit Svendsen.
Telenor er eier av samfunnskritisk infrastruktur og er ogs? leverand?r av alle typer elektronisk kommunikasjon til offentlig og privat virksomhet i Norge. Telenor har lang erfaring med sikkerhetsmonitorering og sikkerhetsl?sninger b?de i eget og i kunders nett, og vil bidra inn i CCIS med sin spisskompetanse innen cybersikkerhet av elektronisk kommunikasjon.
Glad for avtalen
Lasse ?verlier, sjefsforsker ved avdeling Cybersystemer og elektronisk krigf?ring ved FFI og f?rsteamanuensis II ved H?gskolen i Gj?vik gjennom mange ?r, er meget positiv til satsingen ved h?gskolen, og han er glad for at avtalen med Telenor n? er p? plass.
– FFI er Norges sentrale institusjon for forsvarsrelatert forskning og utvikling. En prioritert oppgave er ? studere utfordringer knyttet til informasjonssikkerhet i dagens komplekse informasjonssystemer. En spesielt stor utfordring framover er utdanning og rekruttering av dyktige folk innen fagomr?det cyber- og informasjonssikkerhet, sier ?verlier.
– FFI har et stort milj? som arbeider med informasjonssikkerhet relatert til Forsvarets problemstillinger, og det er viktig at CCIS blir en samlingsarena for akademia, n?ringsliv og offentlige etater med felles interesser. FFI og Telenor har identifisert mange felles langsiktige interesseomr?der hvor nasjonal kompetanse styrkes ved at flere akt?rer samarbeider om akademisk forskning innen informasjonssikkerhet. For eksempel omr?der som sikre kommunikasjonssystemer, kritisk infrastruktur, og maskin-til-maskin kommunikasjon, sier ?verlier.
Fakta om FFI
FFI er et av landets ledende kompetansemilj?er innen teknologi. Det er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har 720 ansatte, hvor 523 er forskere og ingeni?rer som utvikler teknologi og kunnskap for ? gj?re Norge i stand til ? ha et tidsriktig og effektivt forsvar.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Torild Lid Uribarri, kommunikasjonsdirekt?r Telenor Norge, tlf 911 55 381 [email protected]
Sjefsforsker Lasse ?verlier, Forsvarets forskningsinstitutt, tlf 402 22 022
Kommunikasjonsr?dgiver Henning S?gaard, Forsvarets forskningsinstitutt, tlf 470 27 858
Telenor Norge er landets st?rste leverand?r av tele- og datatjenester. Via v?rt mobilnett og fastnett leverer vi tjenester innen telefoni, bredb?nd og kabel-tv til privat- og bedriftskunder over hele landet. Vi selger ogs? tjenester til andre telekom-operat?rer.Vi har 4200 medarbeidere fordelt p? over 30 arbeidssteder rundt om i Norge, inkludert Svalbard. Hovedkontoret v?rt ligger p? Fornebu i B?rum. 88190Send som e-post

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy