Telenor sikrer summetonen hos NAV

(Fornebu, 2. juli 2014) NAV velger Telenor i ny avtale om leveranse av taletjenester p? fastnett-telefoni. Dette er Norges st?rste IP-telefonavtale.
Telenor har reforhandlet en avtale med NAV om taletelefoni. Avtalens varighet er p? fire ?r, med opsjon p? ytterligere to ?r.
NAV er en av landets st?rste offentlige etater og Norges st?rste IP-kunde.

– Dette er en utrolig viktig avtale for Telenor. Vi setter stor pris p? at NAV velger ? forlenge samarbeidet med oss, sier Marina L?nning, leder for bedriftsmarkedet i Telenor Norge etter ? ha undertegnet avtalen med IKT-direkt?r Nina Aulie i NAV.
IP-telefoni gir flere muligheter
Med IP-telefoni benytter man datanettverket til ? distribuere telefonsamtaler. IP-telefoni gir flere tekniske muligheter enn den tradisjonelle fasttelefonen, og kan v?re mer funksjonelt for bedriftskundene.
– Med IP-telefoni kan man bruke fasttelefonen p? pulten, p? pc, nettbrett eller mobil. NAV har mange ansatte og stor p?gang fra publikum, og f?r dermed utnyttet funksjonaliteten fullt ut. Etaten er derfor spennende og viktig for oss, sier L?nning.
– NAV er en utfordrende og viktig kunde som setter krav til Telenor p? mange omr?der. Vi er sv?rt glade for ? levere tjenester som sikrer NAVs samhandling med landets innbyggere, sier Bj?rn Havaas, kundeansvarlig for NAV i Telenor.
Fakta om NAV
NAV forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantst?tte.
NAV ble etablert 1. juli 2006. Kommunene og staten samarbeider om ? finne gode l?sninger for brukerne gjennom 456 NAV-kontor, i kommuner og bydeler.
NAV eller Arbeids- og velferdsforvaltninga, har om lag 19 000 medarbeidere. Av disse er om lag 14 000 ansatt i staten, Arbeids- og velferdsetaten, mens om lag 5 000 er ansatt i kommunene.
I tillegg til NAV-kontorene finnes det over hundre spesialenheter som l?ser sentraliserte oppgaver som det ikke er hensiktsmessig ? utf?re i f?rstelinjen p? det enkelte NAV-kontoret.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Kristine Meek, informasjonssjef Telenor Norge [email protected] tlf: 91885405

Telenor Norge er landets st?rste leverand?r av tele- og datatjenester. Via v?rt mobilnett og fastnett leverer vi tjenester innen telefoni, bredb?nd og kabel-tv til privat- og bedriftskunder over hele landet. Vi selger ogs? tjenester til andre telekom-operat?rer.Vi har 4200 medarbeidere fordelt p? over 30 arbeidssteder rundt om i Norge, inkludert Svalbard. Hovedkontoret v?rt ligger p? Fornebu i B?rum. 6200Send som e-post

Authors

Related posts

Top