Innovasjon

Telenors myke tall

(Fornebu, 15. mai 2014) 41 000 barn og foreldre har f?tt kunnskap om hvordan de kan oppn? mobbefrie hverdager. 5000 barn har f?tt leksehjelp, sunn mat og trening i 70 fotballfritidsordninger. 94 000 resirkulerte mobiltelefoner. Dette er bare noen av Telenors myke tall som n? er samlet p? en ny nettside om samfunnsansvar.

20 minutter med b?t fra Flor? i Sogn og Fjordane ligger halv?ya Seljestokken. Her bor Ingrid Seljestokken i fastlands-Norges vestligste hus.

– F?r stod jeg klistret inntil stuevinduet for ? f? dekning. Og da hadde jeg dekning tilsvarende en strek. Det har ikke helt g?tt opp for meg at jeg ikke beh?ver ? gj?re det lenger, sier Ingrid.

Masten, som hun kan se fra stuevinduet sitt, stod ferdig i juni 2013. Telenor hadde da g?tt sammen med Flor? kommune, Fylkeskommunen og Kommunal- og regionaldepartementet i et s?kalt mobilt spleiselag hvor man deler p? regninga.

– ? delta i ni slike spleiselag i 2013 og v?re med ? s?rge for at Ingrid kan sende tekstmeldinger til barnebarna, er bare én m?te vi tar samfunnsansvar p?. Telenors ansvar favner bredere enn dekning. Vi er en av landets viktigste teknologibedrifter og det forplikter p? mange omr?der, blant annet p? milj? og klima, cybersikkerhet, leverand?rkjeder og infrastruktur. Vi jobber helhetlig, langsiktig og m?lrettet med samfunnsansvar slik at vi kan utnytte v?r teknologi til det beste for hele samfunnet, sier administrerende direkt?r i Telenor Norge, Berit Svendsen.

Ny nettside om samfunnsansvar
Historien om Ingrid og familien er bare en av flere samfunnsansvar-historier som Telenor n? deler p? telenor.no/om/samfunnsansvar

? Det er store forventninger til at Telenor skal ta betydelig samfunnsansvar, og det har vi alltid gjort. Men vi har ikke samlet historiene bak v?rt samfunnsansvar s? bevisst f?r n?. Det er p? h?y tid, for vi har s? mye fint og viktig ? fortelle om hvordan Telenor p?virker folks hverdag, sier Svendsen.

? dele disse historiene inkluderer ogs? ? ?pne opp om hvilke negative effekter Telenor kan ha p? omgivelsene. Svendsen mener at ? ta samfunnsansvar ogs? inkluderer ? v?re transparente om det man ikke f?r til og hvordan man jobber for ? bli bedre.

– Vi er en stor bedrift som setter mange spor, b?de p? godt og vondt. ? bygge ut 4G og grave gr?fter til fiber inkluderer CO2-utslipp, men vi jobber kontinuerlig med ? redusere v?re milj?avtrykk. I 2013 reduserte vi CO2 utslippet med nesten 10 prosent sammenlignet med ?ret f?r, sier Svendsen.

Antimobbearbeid virker
Telenor har ogs? jobbet m?lrettet mot digital mobbing sammen med Medietilsynet, R?de Kors og Barnevakten i en ?rrekke.

– Selv om antallet mobiler og nettbrett blant barn og unge ?ker, s? ?ker ikke den digitale mobbingen. Det er et positivt tegn og gir oss p?gangsmot i arbeidet som vi vet nytter. 6 av 10 barn f?ler seg bedre rustet til ? h?ndtere digital mobbing etter ? ha deltatt p? Bruk Hue, sier Svendsen.

I l?pet av 2013 fikk 33 000 barn og unge kunnskap om hvordan de kan oppn? en mobbefri hverdag. Og like viktig; over 8000 foreldre fikk bedre innsikt i hverdagen til sine digitale barn.

Les om foredragsholder Ole Roger Vest?yl som blir en skulder ? gr?te p? for mobbeofrene

F?r folk i arbeid
Telenor er en av landets st?rste arbeidsgivere og en viktig del av arbeidet med inkluderende arbeidsliv og samfunnsansvar er ? gi folk som st?r utenfor arbeidslivet en mulighet. Programmene Telenor Open Mind og Telenor Integration har i en ?rrekke tilbudt kursing og arbeidspraksis til mennesker som har hatt vansker med ? f? jobb grunnet sykdom, funksjonshindring eller innvandrerstatus.

– Nesten 75 prosent av deltakerne i disse programmene f?r fast jobb og kan g? fra ? v?re st?nadsmottakere til ? bli skattebetalere. Dette er stort for den enkelte og en viktig gevinst for hele samfunnet, sier Svendsen.

2013 i myke tall:
? 41 000 barn og foreldre fikk kunnskap om hvordan oppn? mobbefrie hverdager
? Over 5000 nettsider med overgrepsmateriale ble stoppet av INTERPOL
? 21 personer har i 2013 f?tt arbeidspraksis i Telenor Open Mind og Telenor Integration
? Resirkulering av eget utstyr verdt ?rsforbruket i str?m til 300 boliger
? 10 prosent reduksjon i CO2-utslipp
? 11 millioner kroner dagen investert i dekning og infrastruktur landet rundt
? 200 000 meter fiber og kobber i bakken med lave CO2-utslipp og uten ? grave opp gater
? 94 000 innsamlede mobiltelefoner ga 3,2 mill. kr. til idrettslagene og store milj?besparelser
? 5000 barn f?r leksehjelp, sunn mat og trening i 70 fotballfritidsordninger
? 10 000 besvarte anrop p? samtaletilbudet for unge, Kors p? Halsen
? Ti med-finansierte professorater ved sikkerhetssenteret p? H?gskolen i Gj?vik
Kontaktperson:
Ana Brodtkorb, leder for samfunnsansvar i Telenor Norge.
Tlf: 902 09 832, [email protected]

Telenor Norge er landets st?rste leverand?r av tele- og datatjenester. Via v?rt mobilnett og fastnett leverer vi tjenester innen telefoni, bredb?nd og kabel-tv til privat- og bedriftskunder over hele landet. Vi selger ogs? tjenester til andre telekom-operat?rer.Vi har 4200 medarbeidere fordelt p? over 30 arbeidssteder rundt om i Norge, inkludert Svalbard. Hovedkontoret v?rt ligger p? Fornebu i B?rum. 182000Send som e-post

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy