utforming

Tok farvel og kom igjen

Nettbutikken Efi forlot bransjeorganisasjonen Distansehandel Norge i fjor. N? er Efi tilbake. ?rsaken er 200-kronersregelen for toll- og avgiftsfrie kj?p fra utlandet.
? En heving av denne grensen fra 200 kroner og kanskje helt opp til 1000 kroner, er en mye st?rre trussel mot norske nettbutikker enn det mange har forst?tt, sier Efis Bj?rn Larsen. ? Det gjelder for netthandelsbransjen ? st? mest mulig samlet. Hvor stor er sannsynligheten for at finansministeren vil lese et brav fra meg kontra om hun f?r et brev fra Distansehandel Norge? D-handelsforeningens engasjement i denne saken ble helt avgj?rende for at Efi igjen vil v?re medlem.
Han sier han har tillit til at Distansehandel Norge vil fortsette ? fronte denne saken, og at han gledelig st?tter dette arbeidet med sine kontingentpenger.
? Heves 200-kronersgrensen vil utenlandske nettbutikker kunne selge den n?yaktig samme varen levert p? samme m?te p? d?ra som det vi gj?r, bare at de utenlandske vil v?re 20 prosent rimeligere. Det kan ikke v?re vanskelig ? forst? at dette vil p?f?re norske nettbedrifter en stor ulempe, sier Larsen, og viser til EU: Der betales det moms i landet der varen kj?pes.
Efi opererer i en bransje der konkurransen er hard, ikke minst fra nettbedrifter utenfor Norden.
­ Vi har i mer enn 30 ?r bygd opp en velfundert virksomhet som driver abonnementsalg av forbrukerartikler: Kosttilskudd, hudpleie, barbering, tekstiler og musikk. Vi opererer stort sett i Norden, minus Island, sier Larsen.
Om bakgrunnen for ? melde Efi ut av Distansehandel Norge, sier Larsen: Vi hadde v?rt medlem i mange ?r, og deltatt aktivt p? m?ter og konferanser. S? fulgte en tid uten at vi deltok. Noe dypere enn dette stakk ikke beslutningen om ? melde oss ut. Desto mer velfundert er vedtaket om ? melde oss inn igjen, sier Bj?rn Larsen i Efi.

Distansehandel Norge er bransjeorganisasjon for E-handlere i Norge, og har etablert og styrer godkjenningsordningen Trygg E-handel. Organisasjonen er bransjens taler?r og forbrukernes garantist for seri?s og kundevennlig handel.
Med distansehandel menes alle handelsformer der kj?per og selger ikke m?tes fysisk. Organisasjonen ble etablert som Norsk Postordreforening i 1983.2000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy