programvare

Tr?dl?s b?rbar utskrift av kvitteringer og etiketter

(Fornebu, 8. januar 2013) Telenor har vunnet kontrakt p? leveranse av telefoni og andre kommunikasjonstjenester til alle helseforetakene i Norge. Avtalen har en verdi p? om lag 120 millioner kroner ?rlig.

Avtalen er fremforhandlet av Helseforetakenes Innkj?psservice AS (HINAS), p? vegne av de fire regionale helseforetakene: Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse S?r-?st, og omfatter alle underliggende helseforetak og ?vrige tilknyttede enheter, som f.eks. flere private sykehus med driftst?tte fra regionhelseforetakene.
Avtalen inneb?rer leveranse av telefonitjenester, b?de abonnement og trafikk p? fast- og mobiltelefon, samt kommunikasjonsl?sninger som Mobilt bedriftsnett og Samordnet kommunikasjon. Kontrakten er den st?rste telefoniavtalen Telenor har i Norge.
– For helseforetakene er form?let med avtalen ? oppn? kostnadseffektivitet og fleksibilitet knyttet til telefontjenestene, samt sikre en stabil og driftssikker talel?sning. I tillegg er det vesentlig for helseforetakene ? ha kommunikasjonsl?sninger som bidrar til ? effektivisere organisasjonen. Telenors betjeningsmodell, deres kompetanse innenfor telefoni og satsingen p? helsesektoren var blant de viktigste ?rsakene til at de ble valgt, sier Trond Skorstad, r?dgiver i HINAS.
Viktig helsesatsing
For Telenor er helsesektoren et viktig satsingsomr?de, b?de n?r det gjelder telefoni, samhandlingsl?sninger og velferdsteknologi. I samarbeid med ulike partnere, og gjennom pilotprosjekter, har selskapet utviklet kommunikasjonsl?sninger som bidrar til ? modernisere og effektivisere helsesektoren.
– Samarbeidet med helseforetakene utgj?r grunnmuren i v?r helsesatsing. Vi ser frem til ? videref?re spennende prosjekter og bidra til bedre samhandling og effektive arbeidsprosesser i helsevesenet. Samtidig skal vi v?re en god r?dgiver for bransjen, og vi vil blant annet fortsette ? arrangere faglige samlinger for helseforetakene, sier Bj?rn Ivar Moen, leder for bedriftsmarkedet i Telenor.
Avtalen trer i kraft 15. januar, og har en varighet p? to ?r med opsjon p? ytterligere to ?r. Telenors underleverand?rer i avtalen er Kjedehuset, SmartPhones, Linus, NewLearning og 1881.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Informasjonssjef i Telenor Norge, Kristin V. T?nnessen, tlf. 934 80 648, [email protected]
R?dgiver i HINAS, Trond Skorstad, tlf. 952 15 199, [email protected]

Telenor Norge er landets st?rste leverand?r av tele- og datatjenester. Via v?rt mobilnett og fastnett leverer vi tjenester innen telefoni, bredb?nd og kabel-tv til privat- og bedriftskunder over hele landet. Vi selger ogs? tjenester til andre telekom-operat?rer.Vi har 4400 medarbeidere fordelt p? over 30 arbeidssteder rundt om i Norge, inkludert Svalbard. Hovedkontoret v?rt ligger p? Fornebu i Oslo.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy