design

Tura Scandinavia AB styrker sin posisjon i Norden

06-05-2013 10:59 IPnett AS Lysaker-selskapet IPnett AS leverer kontroll- og sikkerhetsl?sninger til Goliatfeltet, og har signert avtale med ENI Norge. L?sningen skal sikre trygg tilgang og drift av alle IT-applikasjoner og systemer p? plattform og p? land. Effekten for ENI er store innsparinger og mer effektiv drift.

Lysaker-selskapet IPnett AS leverer kontroll- og sikkerhetsl?sninger til Goliatfeltet, og har signert avtale med ENI Norge. L?sningen skal sikre trygg tilgang og drift av alle IT-applikasjoner og systemer p? plattform og p? land. Effekten for ENI er store innsparinger og mer effektiv drift.

L?sningen heter IPnett SHIELD og er skreddersydd for olje- og gassindustrien. IT-infrastrukturen p? en oljeplattform er sv?rt kompleks, og inneb?rer drift b?de p? land og til havs. SHIELD er designet for ? begrense s?rbarheten i den daglige driften. Gjennom ? sikre trygg tilgang til n?dvendige systemer, kan operat?rer p? land drifte og oppdatere IT-systemene gjennom en sentral kontrollenhet ? uavhengig om de befinner p? plattformen eller ikke.
SHIELD vil fungere sammen med de eksisterende teknologil?sningene, og fungere som et sikkerhetsskjold. Totalt har kontrakten ha en verdi p? om lag 18 millioner kroner og vil l?pe over en fem ?rs periode.
Enkel operasjonell kontroll
Opprinnelig ble SHIELD utviklet for det franske oljeselskapet GDF SUEZ og deres drift p? Gj?a-feltet. Her har l?sningen v?rt i drift i flere ?r, og l?sningen har vist seg ? gi store driftsfordeler i forhold til tilgangskontroll. For driftsselskapet betyr det at de ikke trenger ? fly en IT-spesialist ut til plattformen hver gang det skal gj?res endringer eller vedlikeholdsarbeid i henhold til gjeldende sikkerhetskrav. P? den m?ten f?r selskapet full kontroll over driften, enklere systemadministrasjon og effektivt vedlikehold.
Effekten er store besparelser for oljeselskapet.
Totall?sning
IPnett skal levere ende-til-ende-l?sninger. Det inneb?rer b?de l?sningsdesign, hardware, programvare, teknisk leveranse, prosjektstyring, oppl?ring, brukerst?tte og daglig drift.
– IPnett har jobbet m?lbevisst med ? utvikle denne sikkerhetsl?sningen for oljebransjen, og kontrakten med ENI er et bevis p? at vi har lykkes. Vi jobber n? tett med ENI for ? skreddersy l?sningen for ? im?tekomme deres behov, forklarer Marius Brekke.
Spennende muligheter i nord
– Vi forventer betydelig vekst i ettersp?rselen av l?sninger som tillater sentraldrift av komplekse IT-systemer. Potensialet i olje- og gassn?ringen er betydelig, s?rlig ettersom mer og mer utvinning skjer i nord-omr?dene, forklarer administrerende direkt?r Marius Brekke. Goliat-feltet ligger i den norske sektoren av Barentshavet, og er et av de f?rste feltene som g?r inn i produksjonsfasen.
Et krevende arktisk klima gj?r det desto viktigere ? kunne gi trygg tilgang til IT-systemene fra land. I en storm blir det mulig for operat?rer p? land ? gj?re fysiske endringer p? plattform. Med IPnett SHIELD slipper ENI ? fly operat?rer ut til en plattform som ligger 85 kilometer nord for Hammerfest hvis systemet m? oppdateres, endres eller de av annen grunn trenger tilgang til systemene. I ?rene som kommer vil det bli enda viktigere ? sikre trygg og effektiv utvinning av olje- og gassressursene, og IPnett er stolte av ? kunne tilby en l?sning som bidrar til dette.

For mer informasjon:
Marius Brekke, administrerende direkt?r, IPnett,E-post: [email protected] , tel: +47 67 20 10 25
IPnett AS er en ledende leverand?r av kommunikasjons- og sikkerhetsl?sninger. Selskapet designer, utvikler og leverer infrastruktur, telefoni og sikkerhetsl?sninger til n?ringsliv og offentlige organisasjoner i Norden. IPnett har 120 ansatte og kontorer i Oslo, Stockholm og K?benhavn. www.ipnett.no
Eni Norge er et stort integrert energiselskap som satser sterkt p? vekst innen leting, produksjon, transport, raffinering og markedsf?ring av olje og gass. Med produksjonsstart p? Marulk i 2012 og p? Goliat i 2014 entrer Eni Norge en ny rolle p? norsk sokkel, og blir operat?r for to felt i produksjon. www.eninorge.com

3000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy