Data

Two new top recruitments to PayEx

Ordningen med en bel?psgrense for avgiftsfri netthandel f?r n? ?f?lgere? ogs? i USA. I forrige uke godkjente Senatet et lovforslag som gj?r det enklere ? avgiftsbelegge e-kj?p fra andre stater enn den man bor i.
Lovforslaget som Senatet i USA har godkjent heter Marketplace Fairness Act. President Obama har uttalt at han st?tter forslaget. F?r loven kan ratifiseres m? den ogs? godkjennes av Representantenes hus.
? Dette viser igjen at den norske 200 kronersregelen ikke er noe s?rsyn, men tvert imot en fornuftig bel?psgrense for ? beregne moms p? netthandel fra utlandet, sier Gerhard Anthun, daglig leder i Distansehandel Norge, bransjeorganisasjon for seri?se norske e-handelsbedrifter.
Sammenliknet med Europa for ?vrig er ikke den norske 200 kronersgrensen spesielt lav, snarere tvert imot.
? Hvis bel?psgrensen heves, betyr det en konkurransevridning i disfav?r av norsk e-handelsbransje. Det vil f?re til tap av mange norske arbeidsplasser fordi e-handelsbedrifter vil se seg tjent med ? flytte hele eller deler av virksomheten til v?re naboland.
?I dag regnes norske netthandelsbedrifter blant de ledende n?r det gjelder ? ta i bruk ny teknologi og salgsmetoder innen verdens hurtigst voksende handelsform. Dette er mulig p? grunn av kompetente medarbeidere og sterke faglige milj?er. Om netthandelsbedrifter velger ? flytte utenlands, vil denne kompetansen forvitre, sier Anthun.
Dette er fakta
200 kronersregelen inneb?rer at norske forbrukere kan handle varer moms- og tollfritt fra utlandet for inntil 200 kroner.
De fleste land har satt en grense for hvor store bel?p man kan handle for fra utlandet f?r varen skal avgiftsbelegges eller fortolles.
I Danmark er grensen 80 DKK. I Sverige er det ingen slik grense ? svenskene m? betale svensk moms fra f?rste krone for varer kj?pt utenfor EU.
I Storbritannia og Tyskland er grensene p? henholdsvis ca. 137 og 162 kroner.
For kj?p innenfor EU beregnes og betales moms fra avsenderlandet.
Ved flere anledninger er det p?st?tt at den norske 200-kronersrensen har v?rt uendret i flere ti?r. Dette er feil. Ordningen med et tak for avgiftsfri handel fra utlandet kom i 1970. Da var bel?pet 20 kroner. F?rst i 1999 ble bel?psgrensen satt til 200 kroner.

Distansehandel Norge er bransjeorganisasjon for E-handlere i Norge, og har etablert og styrer godkjenningsordningen Trygg E-handel. Organisasjonen er bransjens taler?r og forbrukernes garantist for seri?s og kundevennlig handel.
Med distansehandel menes alle handelsformer der kj?per og selger ikke m?tes fysisk. Organisasjonen ble etablert som Norsk Postordreforening i 1983.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Interesseorganisasjonen Norsk Olje   #RWE   #Subsea Valley   #Trinidad Tobago