programvare

UBC chooses BizView for their performance planning and management reporting

Digital mobbing er fremdeles et utbredt problem blant landets unge. Halvparten av barn og unge har opplevd mobbing eller erting p? nett eller mobil. I dag starter den ?ttende sesongen av Norges st?rste kampanje mot digital mobbing, Bruk Hue.

P? vegne av Telenor har Norstat nylig gjennomf?rt en befolkningsunders?kelse som viser at 56 prosent av barn og unge mellom 10 og 15 ?r sier at de selv eller venner har f?tt mobbemeldinger p? internett eller mobilen. Den digitale mobbingen g?r verst utover jenter. Mer enn 1 av 3 norske jenter oppgir at de selv har mottatt s?rende meldinger.
Digital mobbing bekjempes med dialog
– Digital og skjult mobbing kan ramme hardt, og en sp?k eller et bilde som legges ut p? nett kan raskt resultere i en massiv hetskampanje. Hver eneste dag opplever tusenvis av norske barn og unge ? bli mobbet eller ertet via digitale plattformer, og tendensene ?ker i takt med bruken av smarttelefoner og sosiale medier. Derfor er det helt selvf?lgelig at vi m? fortsette kampen mot digital mobbing, sier administrerende direkt?r i Telenor Norge, Berit Svendsen.
Telenor, Medietilsynet, R?de Kors og Barnevakten har jobbet sammen siden 2009 for ? bekjempe digital mobbing gjennom den dialogbaserte holdningskampanjen Bruk Hue. Kampanjen gir b?de barn og voksne gode verkt?y og r?d for ? forebygge og bekjempe digital mobbing, og kan vise til gode resultater. Telenors nye unders?kelse avdekker blant annet at 6 av 10 barn som har deltatt i Bruk Hues holdningskampanje, har f?tt kunnskapen de trenger for ? h?ndtere mobbing via mobiltelefon og internett.

Regjeringen i ryggen
Regjeringen har st?ttet “Bruk Hue”-turneen siden den ble lansert i 2009.

– Forebyggende arbeid er ekstremt viktig for trygg bruk av digitale medier, s?rlig n?r unge i ?kende grad bruker nye kanaler som trigger nye former for mobbing. “Bruk Hue” er et str?lende eksempel p? hvordan forebyggende dialog og gode verkt?y gir resultater. Regjeringen satser ogs? stort p? dette omr?det gjennom Manifest Mot Mobbing fra 2011. Vi forplikter oss til ? arbeide for at alle barn og unge skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og l?ringsmilj? med nulltoleranse for mobbing, sier kulturminister Hadia Tajik.
Medietilsynet Trygg bruk har v?rt en viktig bidragsyter til Bruk Hue-turneen, b?de med kompetanse og finansiering, og kunnskapsdelingen hjelper. Telenors unders?kelse viser blant annet at 8 av 10 barn n? vet at det er ulovlig ? legge ut bilder uten godkjenning fra personen som er avbildet.
– Det er veldig positivt at “Bruk Hue” resulterer i at de som har deltatt har f?tt tilstrekkelig kunnskap for ? unng? digital mobbing. Gjennom kampanjen ser vi stadig en sammenheng mellom ?kt kunnskap og redusert misbruk av digitale plattformer. Det viser at r?dene v?re nytter, sier direkt?r i Medietilsynet, Tom Thoresen.
1 av 10 barn mobbes ut av klassen
I f?lge Telenors unders?kelse ?nsker 1 av 10 barn ? bytte klasse som f?lge av digital mobbing. Videre viser unders?kelsen at 8 av 10 barn vet det finnes voksne de kan snakke med, men til tross for dette synes over halvparten at det er vanskelig ? si i fra hvis de har opplevd digital mobbing.
– Det er altfor mange barn som ?nsker seg bort fra sin egen klasse, og som gruer seg til ? g? p? skolen hver eneste dag. For R?de Kors er det viktig ? kunne bidra til trygge oppvekstvilk?r for barn og unge. Kors p? Halsen er R?de Kors sitt samtaletilbud for barn og unge, der alle kan ringe, maile eller chatte med en trygg voksenperson uansett hva de har p? hjertet. P? Kors p? Halsen f?r vi ogs? mange henvendelser hver eneste uke om mobbing, og sammen med tallene fra Telenor sin unders?kelse viser dette at vi fortsatt har en stor og viktig jobb foran oss, sier generalsekret?r i R?de Kors, ?sne Havnelid.
Foreldre frykter digitale kommunikasjonsm?terUnders?kelsen viser videre at n?r 9 av 10 foreldre tror at nye kommunikasjonsm?ter via internett og mobiltelefon kan bidra til ? gj?re mobbing mer vanlig. 37 prosent oppgir ogs? at de har liten oversikt over hva barna gj?r n?r de bruker mobiltelefon eller internett.
– Barn og unge bruker mobiltelefon og internett betraktelig mye mer etter smarttelefonens inntog. Dette gj?r det enklere ? skjule mobbingen for voksne, og gj?r det vanskelig for foreldre ? holde oversikt over barnas digitale liv. Derfor er kampanjens store fokus dialog mellom voksne og barn, sier daglig leder i Barnevakten, Merethe Clausen Moe.
Bruk Hue-kampanjen er todelt og gjennomf?res p? dagtid for elevene, og p? kveldstid for foreldre. I l?pet av v?ren vil turneen ha bes?kt 400 skoler, n?rmere 120 000 elever og 22 000 foreldre.

Ungdom benytter mobbefilter p? mobilen
Som en del av kampen mot digital mobbing har Telenor utviklet et eget mobbefilter som skal stenge mobberne ute fra mobilen. Erfaring viser at mange har behov for tjenesten.
– M?lsettingen er ? bidra til ? etablere et sunt verdi- og normsett blant brukere av digitale tjenester. P? sikt h?per vi derfor at behovet for mobbefilter og lignende tjenester forsvinner. Forel?pig er det imidlertid ingen tvil om at behovet eksisterer og at mange har behov for ekstra beskyttelse. Her bidrar mobbefilteret p? en viktig og helt konkret m?te, sier Berit Svendsen.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Ana Brodtkorb, leder for samfunnsansvar i Telenor, tlf. 902 09 832, eller e-post:[email protected]
Astrid Arnslett, medier?dgiver i R?de Kors, tlf. 22 05 40 47 / 932 86 460, eller e-post:[email protected]
Pia Kristine Lang, prosjektleder for Medietilsynet Trygg bruk, tlf. 915 55 029, eller e-post: [email protected]
Merethe Clausen Moe, daglig leder i Barnevakten, tlf. 932 26 309, eller e-post:[email protected]

Telenor Norge er landets st?rste leverand?r av tele- og datatjenester. Via v?rt mobilnett og fastnett leverer vi tjenester innen telefoni, bredb?nd og kabel-tv til privat- og bedriftskunder over hele landet. Vi selger ogs? tjenester til andre telekom-operat?rer.Vi har 4400 medarbeidere fordelt p? over 30 arbeidssteder rundt om i Norge, inkludert Svalbard. Hovedkontoret v?rt ligger p? Fornebu i Oslo.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy