Innovasjon

Veeam Backup & Replication sl?r seg sammen med NetApp Snapshot og skaper en avansert l?sning for databeskyttelse som muliggj?r Always-On-virksomheter

Veeam? Software, innovativ leverand?r av Data Protection for the Modern Data Center?, annonserte i dag at de samarbeider med NetApp? for ? skape en ny l?sning for databeskyttelse for det moderne datasenteret. Denne muliggj?r s?kalte ?Always-On?-virksomheter (?Always-On Business??). Gjennom dette partnerskapet kommer Veeam til ? integrere sin Backup & Replication-l?sning med NetApp Snapshot?, SnapMirror? og SnapVault?.
I dag krever virksomheter tilgang til programmer d?gnet rundt, fra hvor som helst og hvilken som helst enhet, og de har ikke t?lmodighet til driftsavbrudd eller datatap. F?lgelig forventer og krever de en virksomhet som alltid er ?p?? og tilgjengelig. Dette byr p? helt nye utfordringer for IT-avdelinger, som m? tilby tjenester uten opphold. Det nye partnerskapet mellom Veeam og NetApp markerer enda en milep?l i Veeams p?g?ende arbeid for ? aktivere ?Always On?-virksomheter ved ? tilby databeskyttelse til det moderne datasenteret.
Veeam begynte med ? ta for seg servervirtualisering, en sentral teknologi i det moderne datasenteret som f?rst ble brukt til serverkonsolidering. Veeam forvandlet dette til en robust, nyskapende plattform for databeskyttelse. F?rst med VMware, og senere med Hyper-V, tilb?d Veeam databeskyttelse som ?rett og slett fungerer (It Just Works! ?)? ? de introduserte funksjoner som Instant VM Recovery, automatisk verifisering av sikkerhetskopier og en behovsavhengig sandkasse. Disse bidrar til ? redusere risikoer ved ? tilby et produksjonsaktig milj? for ? teste programmer og oppdateringer f?r de distribueres i datasenteret.
N? transformerer Veeam enda en viktig teknologi i det moderne datasenteret ? lagringsarrayet med maskinvarebaserte snapshot-muligheter ? for ? gj?re ?alltid p??-virksomheten til en realitet. Med lagrings-snapshots kan sikkerhetskopiering finne sted i arbeidstimene uten at det g?r ut over produksjonens virtuelle maskiner (VM-er). Dette muliggj?r et sv?rt lavt Recovery Point Objective (RPO). I tillegg er snapshots sm? og tar opp relativt liten plass. Men lagrings-snapshots alene er ikke nok til ? tilby niv?et av databeskyttelse som det moderne datasenteret krever.
Denne integrasjonen forener det lave RPO-niv?et aktivert av NetApp Snapshot, som lar bedrifters IT-avdelinger sikkerhetskopiere produksjonsmilj?et til andre lagringsplasser hvert 15. minutt uten at det virker inn p? ytelsen, og RTO-mulighetene aktivert av Veeam Backup & Replication. Sistnevntes Explorer for Storage Snapshots gir rask og praktisk gjenoppretting p? elementniv? fra NetApp Snapshots, SnapMirror og SnapVault. Sikkerhetskopiering direkte fra lagrings-snapshots kan fullf?res 20 ganger raskere enn med konkurrerende l?sninger, og integrasjonen er en effektiv m?te ? oppfylle beste 3-2-1-praksis for databeskyttelse p? ved umiddelbart ? lagre en av sikkerhetskopiene i SnapVault.
N?r NetApp kombineres med Veeam, byr den integrerte l?sningen p? et uovertruffent niv? av databeskyttelse som matcher kravene til Always-On-virksomheter. Kombinasjonen av disse to ledende teknologiene inkluderer to viktige muligheter:
Sikkerhetskopiering fra lagrings-snapshots: Utf?rer sikkerhetskopier mye raskere uten ? forstyrre produksjonsmilj?et, noe som f?rer til dramatisk forbedret RPO. Tilgjengelig i Enterprise Plus-utgaven av Veeam Backup & Replication.
Explorer for Storage Snapshots: Muliggj?r gjenoppretting av alt fra hele VM-er til individuelle filer og programelementer direkte fra snapshots i produksjonslagring. Tilgjengelig i alle utgaver av Veeam Backup & Replication, inkludert gratisutgaven (Free Edition).
Databeskyttelse i det moderne datasenteret er stadig mer avhengig av ytterligere integrering av n?kkelteknologien i det moderne datasenteret: virtualisering. Denne l?sningen gir kundene et dypere niv? av beskyttelse og tilgjengelighet.
?I et fors?k p? ? kontrollere kostnadene ved databeskyttelse og f? mer ut av sikkerhetskopidataene sine, fokuserer kundene stadig mer p? snapshots for ? ?ke lagringseffektiviteten. Vi i NetApp er glade for at Veeam jobber med oss for ? gi v?re felles kunder ?kt valuta for pengene,? sier AJ Mahajan, seniordirekt?r, NetApps produktledelse.
?Dette samarbeidet skaper en viktig milep?l og et epokegj?rende fremskritt i moderne databeskyttelse,? sier Ratmir Timashev, Veeams administrerende direkt?r. ?Veeam ble stiftet for ? utnytte kjerneattributtene ved virtualisering, og n? transformerer vi enda en gang en viktig teknologi for det moderne datasenteret. Vi tilf?rer ?kt verdi og flere muligheter for ? sikre at de mest kritiske tjenestene til v?re 100 000 kunder alltid forblir p? og tilgjengelige.?
Integreringen med NetApp Snapshot, SnapMirror og SnapVault vil bli inkludert i Veeam Backup & Replication v8, som vil bli allment tilgjengelig i andre halvdel av dette ?ret.

Om Veeam Software
Veeam? muliggj?r Always-On-virksomheter ved ? tilby avansert Data Protection for the Modern Data Center?. Veeam erkjenner utfordringene ved ? holde en virksomhet i gang til enhver tid. Vi har derfor utviklet l?sninger som byr p? gjenoppretting i h?y hastighet, bekreftet beskyttelse, risikoreduksjon, fullstendig synlighet og unng?else av datatap. Veeam Backup & Replication? utnytter teknologiene i det moderne datasenteret, inkludert VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, NetApp Storage og HP 3PAR StoreServ, for ? hjelpe organisasjoner til ? oppfylle RPO og RTO, spare tid, fjerne risikoer og dramatisk redusere kapital- og driftskostnader. Veeam Backup Management Suite? tilbyr alle fordelene og funksjonene til Veeam Backup & Replication samt avansert overv?king, rapportering og kapasitetsplanlegging for sikkerhetskopierings-infrastrukturen. Veeam Management Pack? (MP) utvider bedriftsoverv?kning via Microsoft System Center til vSphere-milj?er, og tilbyr ogs? overv?king og rapportering for Veeam Backup & Replication-infrastrukturen. Veeam Cloud Provider-programmet (VCP) tilbyr fleksibel m?nedlig og fast lisensiering for ? oppfylle behovene til leverand?rer av verts-, administrerte og nettskytjenester. VCP har for ?yeblikket over 4000 tjenesteleverand?r-deltakere verden over. M?nedlig utleie er tilgjengelig i over 70 land fra mer enn 50 Veeam-aggregatorer.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Ariba Spend Visibiliity   #NYSE   #SAP