Veeam Cloud Provider-programmet fortsetter veksten p? over 100 prosent

Veeam? Software, innovativ leverand?r av l?sninger for sikkerhetskopiering, replikering og virtualiseringsadministrasjon for VMware vSphere og Microsoft Hyper-V, annonserte i dag at Veeam Cloud Provider (VCP)-programmet fortsetter ? ?ke inntektene i forhold til fjor?ret med over 100 prosent, som er enda raskere enn selskapets totale vekst. VCP-programmet tilbyr fleksibel m?nedlig og fast lisensiering for ? oppfylle behovene til leverand?rer av hosting, managed service og cloud.
Programmets vekst har blitt fremmet av p?g?ende produktutvikling, slik som den nylige utgivelsen av Veeam Backup & Replication? v7. Dette introduserte funksjoner av s?rlig interesse for tjenesteleverand?rer, inkludert:
Innebygd WAN-akselerasjon: opptil 50 ganger raskere D2D2C (disk-to-disk-to-cloud)-sikkerhetskopiering
GFS-bevaring: konfigurerbare grandfather-father-son (GFS)-bevaringspraksiser for arkivering av sikkerhetskopier
Selvbetjent gjenoppretting og en RESTful API: for enkel integrasjon med tjenesteleverand?rportaler
Forbedret st?tte for VMware vCloud Director: fullstendig synlighet av vCD-infrastruktur samt s?ml?s sikkerhetskopiering og gjenoppretting av vApps og virtuelle maskiner (VM-er)
VirtualLab for Replicas: for ? str?mlinjeforme testing av katastrofegjenoppretting og sette eksakte kopier i funksjon (for oppl?ring, feils?king, oppdateringstesting osv.)
Analyse f?r distribusjon: for ? str?mlinjeforme innlemmelsen av nye klienter
Veeam introduserte ogs? nylig Veeam Cloud Provider-katalogen for ? koble tjenesteleverand?rer til Veeams over 80 000 kunder og 20 000 forhandlere verden rundt. Mange av disse ?nsker ? utvide den lokale distribusjonen av Veeam eksternt. VCP-tjenestetilbudene omfatter et sted for lagring av sikkerhetskopier, vertstjenester for eksakte kopier og gjenopprettinger i nettskyen.
?VCP-programmets suksess vitner om den ?kende ettersp?rselen etter nettskybaserte tjenester og behovet for leverand?rer av verts- og administrerte tjenester som kan beskytte klientene deres med moderne databeskyttelse,? sier Ratmir Timashev, Veeams administrerende direkt?r. ?Historisk sett har vi tjent mest p? faste VCP-lisenser, men n? opplever vi en sterk ?kning i m?nedlig utleie. Faktisk utgj?r utleie n? 45 prosent av v?r totale VCP-avkastning. Vi oppfyller et kritisk behov i bransjen for tjenesteleverand?rer, og resultatet er at VCP-programmet n? utgj?r en betydelig andel av v?r ?rlige avkastning.
?Vi regner tjenesteleverand?rer som partnere,? fortsetter Timashev. ?Derfor lanserte vi nylig VCP-katalogen, som kobler VCP-er til kunder og forhandlere som ?nsker seg sikkerhetskopiering og katastrofegjenoppretting i nettskyen. Vi utvidet nylig katalogen til ? inkludere sikkerhetskopiering og katastrofegjenoppretting som tjeneste, samt VM-er med vert beskyttet av Veeam. Suksessen til partnerne v?re er avgj?rende for v?r suksess, og den utvidede katalogen vil fremme veksten i hele ?kosystemet.?
Veeam Cloud Provider-programmet har for ?yeblikket over 4000 tjenesteleverand?r-deltakere verden over. M?nedlig utleie er tilgjengelig i over 70 land fra mer enn 50 Veeam-aggregatorer. Faste lisenser, som er ideelle for langsiktige klientkontrakter, er ogs? tilgjengelige fra tusenvis av Veeam-forhandlere verden over. Veeam tilbyr ogs? spesielt tilpassede VCP-st?tteressurser i alle de st?rre verdensregionene, inkludert Nord-Amerika, Latin-Amerika, Stillehavsasia, Europa, Midt?sten og Afrika.
VCP-programmet gj?r tjenesteleverand?rer i stand til ? markedsf?re seg med maksimal differensiering og maksimale inntektsmuligheter. Tjenesteleverand?rer kan tjene mer ved ? tilby et st?rre utvalg av tjenester for databeskyttelse og -administrasjon, ?ke kundenes tilfredshet med sterkere databeskyttelse og raskere responstid n?r VM-er eller data m? gjenopprettes, samt redusere kostnadene ved ? str?mlinjeforme daglige administrasjonsoppgaver.
Som det beste webhosting-selskapet i Europa og det tredje beste i verden (kilde: Netcraft), har OVH.com ogs? en voksende nettskyvirksomhet. OVH.com valgte Veeam som leverand?r av avansert sikkerhetskopiering, replikering og gjenoppretting for sine Virtual Private Server- og Dedicated Cloud-tilbud. Med verdens st?rste datasenter designer OVH.com mange av sine egne l?sninger, som inkluderer ? bygge sine egne fysiske servere. Men: ?Vi kunne ikke inng? kompromisser n?r vi skulle bygge v?r egen sikkerhetskopiteknologi,? sier Miroslaw Klaba, direkt?r for FoU i OVH.com. ?Veeam er veletablert og passer perfekt inn med v?re nettskytilbud. Vi testet flere andre, men valgte Veeam grunnet deres h?ye p?litelighet.
Om Veeam Software
Veeam? is Modern Data Protection? – providing powerful, easy-to-use and affordable solutions that are Built for Virtualization? and the Cloud. Veeam Backup & Replication? delivers VMware backup, Hyper-V backup, recovery and replication. This #1 VM Backup? solution helps organizations meet RPOs and RTOs, save time, eliminate risks and dramatically reduce capital and operational costs. Veeam Backup Management Suite? provides all the benefits and features of Veeam Backup & Replication along with advanced monitoring, reporting and capacity planning for the backup infrastructure. Veeam Management Pack? (MP) extends enterprise monitoring to VMware through Microsoft System Center and also offers monitoring and reporting for the Veeam Backup & Replication infrastructure. Veeam also provides free tools for the virtualization community.
Founded in 2006, Veeam currently has over 20,000 ProPartners and more than 80,000 customers worldwide. Veeam?s global headquarters are located in Baar, Switzerland, and the company has offices throughout the world. To learn more, visit http://www.veeam.com.

Authors

Related posts

Top