kommunikasjon

Vi bryr oss

19-06-2014 08:00 EcoOnline AS Den siste tiden har media v?rt fulle av skrekkeksempler p? hvordan vi ?marineres i milj?gifter?. Eksplosjonen i bruk og produksjon av farlige kjemikalier betegnes som en ?lydl?s pandemi? og forskere sl?r alarm om virkningene. Industrien blir kritisert for ? ikke v?re ?pne, og myndighetene for ? ikke v?re strenge nok.

Den siste tiden har media v?rt fulle av skrekkeksempler p? hvordan vi ?marineres i milj?gifter?. Eksplosjonen i bruk og produksjon av farlige kjemikalier betegnes som en ?lydl?s pandemi? og forskere sl?r alarm om virkningene. Industrien blir kritisert for ? ikke v?re ?pne, og myndighetene for ? ikke v?re strenge nok.
At mediene setter s?kelyset p? kjemikalier i forbrukervarer er bra. Kunnskap er viktig for at flere skal kunne ta bevisste valg. Ingen er lenger i tvil om at farlige kjemikalier kan f? fatale konsekvenser. Tall fra Arbeidstilsynet viser at ca. 600 mennesker ?rlig d?r av yrkesrelatert kreft og kols. Det er tre ganger s? mange som i trafikken.

EcoOnline ?nsker likevel ? nyansere bildet som er skapt av media den siste tiden. Som en av Nordens st?rste utviklere av programvare for kjemikalieh?ndtering, har vi daglig kontakt med industri, n?ringsliv og forskningsmilj?er. Vi ser hvordan stadig flere oppdager l?nnsomheten som ligger i et b?rekraftig tankesett. ? ta vare p? sine ansatte og milj?et handler ikke lenger om frykt for ? f? tilsynsmyndighetene p? nakken, men om konkurransefortrinn.
116% ?kt s?k etter kunnskap
Gründer i EcoOnline, Kjell E. Hamnes, har jobbet i kjemikaliebransjen i 36 ?r. Han opplever at virksomheters fokus p? en b?rekraftig kjemikalieh?ndtering har ?kt betraktelig de siste ?rene.
– Vi ser en betydelig ?kning i antall s?k etter kjemikalieinformasjon i v?r database. De to siste ?rene har aktiviteten ?kt med 116 %. Bare i Norge var det over 16 000 s?k daglig i EcoOnlines database for kjemikalieinformasjon. Dette viser at stadig flere fatter interesse for kjemikalieh?ndtering og ?nsker mer kunnskap, sier Hamnes.
Starter sommerferien med seminar
En annen indikator p? at stadig flere virksomheter viser vilje til ? h?ndtere kjemikalier p? en sikrere og mer milj?vennlig m?te, er ?kningen i antall deltakere p? EcoOnlines seminar om kjemikalieh?ndtering.

A to już wiesz?  Gr?nne sykehus

Hvert ?r siden 2006 har vi arrangert et seminar der kjemikalieindustrien m?ter myndighetene for utveksling av kunnskap og erfaringer. Vi opplever rekorddeltakelse hvert ?r og er stolte av ? kunne kalle Sommerseminar 2014 for Norges st?rste seminar om kjemikalier.

Neste uke vil ca. 350 deltakere fra ulike deler av industri, n?ringsliv og forskningsmilj?, starte sommerferien sin p? seminar om kjemikalieh?ndtering ? fordi de bryr seg.

EcoOnline utvikler l?sninger som setter virksomheter i stand til ? forebygge skader p? mennesker og milj?. P? den m?ten bidrar vi til ? redde liv og ta vare p? milj?et. Kjemikalier tar ?rlig livet av flere mennesker enn veitrafikken gj?r, i tillegg representerer kjemikalier ogs? en betydelig fare for milj?et.
I dag har mer enn 3 500 bedrifter i Nord-Europa valgt EcoOnline som sin leverand?r av programvare for kjemikalieinformasjon. Vi opplever h?y vekst, og er per i dag mer enn 60 engasjerte medarbeidere fordelt p? kontorer i T?nsberg, Oslo, Göteborg, Espoo (Finland) og Neuchâtel (Sveits).
Vedlagte filer
PDF-dokument 118410Send som e-post

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy