Viaplay senker abonnementsprisen: Mer innhold til lavere pris

Kockums AB og Epsilon AB utvider n? sitt samarbeid innenfor avansert h?yteknologi. Epsilon blir én av maksimalt fire prioriterte leverand?rer av tekniske konsulenttjenester.
Kockums har i dag mer enn 100 leverand?rer innenfor tekniske konsulenttjenester, men har besluttet ? redusere antallet volumleverand?rer til fire. Epsilon er valgt ut som én av disse prioriterte leverand?rene.
? For Epsilon gir avtalen med Kockums en fin mulighet til ? f? v?re med p? ? utvikle verdens fremste ub?ter og marine fart?yer. B?de Kockums og Epsilon ligger i forkant n?r det gjelder utvikling av ny teknologi. Derfor f?les et utvidet samarbeid ekstra interessant og spennende, sier Mats Boström, konsernsjef i Epsilon.
Kockums st?r for marin h?yteknologi i verdensklasse, b?de p? og under overflaten. Blant annet konstruerer, bygger og vedlikeholder Kockums ub?ter og orlogsmarine overflatefart?yer, utstyrt med avansert stealth-teknologi. I tillegg er det luftuavhengige Stirling-systemet et fremgangsrikt produkt, liksom ub?tredningssystem og minerydningssystem.
Kockums AB inng?r en bred rammeavtale som omfatter hele Epsilons tilbud, med blant annet prosjektledelse, konstruksjon og design, mekanikk, beregning, embedded, IT og automasjon. Epsilon er en av Sveriges st?rste og mest fremgangsrike konsulentselskaper innenfor teknologi- og systemutvikling.
For mer informasjon, kontakt:
Mats Boström, konsernsjef Epsilon
Tlf.: +46 703 79 07 45
E-post: [email protected]
Lars-Johan Ahlqvist, vice konsernsjef Epsilon og Regionsjef S?r
Tlf.: +46 703 79 13 32
E-post: [email protected]
www.epsilonsolutions.no
www.epsilon.nu
Ut fra et nytt syn p? konsulentrollen tilbyr Epsilon et bredt utvalg av ekspertise innen teknologi- og systemutvikling. Med en organisasjon som er nyskjerrig, v?ken og fleksibel, skaper vi l?s?ninger som tilf?rer v?re kunder, medarbeidere og nettverk betydelig vekstkraft.

Authors

Related posts

Top