Innovasjon

Vinn-vinn-notat om e-handel

Forbrukerne vil enklere kunne handle fra utlandet, staten unng?r momstap p? 1,5 milliarder kroner og norske nettbutikker likestilles med utenlandske konkurrenter! Dette inng?r i et forslag som ogs? betyr at 200-kronersgrensen for avgiftsfri import av varer fra utlandet fjernes, og er noe av bakgrunnen for det m?tet Virke og Distansehandel Norge ?nsker med finansminister Siv Jensen.
Det sier Gerhard Anthun, daglig leder av nettbedriftenes organisasjon, Distansehandel Norge.
Regjeringserkl?ringen inneholder et ?nske om ? heve grensen til 500 eller 1000 kroner. I forslag til revidert nasjonalbudsjett gj?res det ingen endringer.
? V?rt m?l er at Norge harmoniserer reglene for netthandel med de regler som gjelder i EU. Det betyr at 200-kronersgrensen fjernes helt, og at vi i stedet innf?rer prinsippet om at det betales moms fra f?rste krone. Da vil vi f? et regelverk likt det som praktiseres av v?re handelspartnere. Det sikrer det norske samfunn store momsprovenyer. Vi har beregnet at med dagens regel taper Norge ?rlig 1,5 milliarder kroner i merverdiavgift. Ogs? forbrukerne tjene p? dette ved at vi foresl?r smidig og kostnadseffektiv innkreving av moms og toll.
? En av de store misforst?elsene om 200-kronersregelen, er at det er en s?rnorsk bestemmelse med form?l ? beskytte norske nettbutikker. Men faktum er at ikke noe land i Europa har en s? h?y bel?psgrense for momsfritt kj?p fra utlandet, sier Anthun.
Ved ? fjerne denne grensen vil norske nettbutikker f? like rammevilk?r som utenlandske konkurrenter. Dette f?r ogs? positive f?lger for norsk varehandel i sin helhet.
? Regjeringserkl?ringen inneholder et ?nske om ? heve grensen til 500 eller 1000 kroner. Det betyr at utenlandske nettforetak kan selge varer momsfritt til norske kunder, mens norske bedrifter m? plusse p? prisen med 25 prosent moms. Med andre ord: Den norske stat subsidierer utenlandske nettbutikkers salg i Norge ved ? gi ?moms-rabatt?.
En slik forskjellsbehandling vil f? omfattende konsekvenser. If?lge NHO Handel st?r 20 000 arbeidsplasser i fare i ?rene fram til 2020 hvis 200-kronersgrenen ?kes til 1000 kroner. ?kes den til 500 kroner kan det koste samfunnet ca. 7000 arbeidsplasser.
Notat om 200 kr grensen

Distansehandel Norge er bransjeorganisasjon for E-handlere i Norge, og har etablert og styrer godkjenningsordningen Trygg E-handel. Organisasjonen er bransjens taler?r og forbrukernes garantist for seri?s og kundevennlig handel.
Med distansehandel menes alle handelsformer der kj?per og selger ikke m?tes fysisk. Organisasjonen ble etablert som Norsk Postordreforening i 1983.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy