WSP och Cad-Q utvecklar framtidens BIM

Pressmeddelande: STOCKHOLM 28 februari 2014 ? Infrastrukturmarknaden st?r inför stora förändringar med ökad globalisering, förändrade beställarkrav och fler totalentreprenader. WSP och Cad-Q inleder därför ett strategiskt samarbete för att beh?lla ledande positioner inom informationshantering genom att fortsatt utveckla och skapa väl fungerande arbetsprocesser med BIM.
Nya förutsättningar avseende s?väl teknik, upphandling och beställarfunktioner som h?rdare konkurrens, internationalisering och ökad informationshantering ställer allt högre krav p? IT-stöd och projekteringsmiljö. Cad-Q, som bygger lösningar för BIM inom infrastruktur, och konsultbolaget WSP, har därför tecknat strategiskt samarbetsavtal för att gemensamt utveckla informationshanteringen i infrastrukturprojekt.
?Vi ser WSP som en ledande internationell aktör som valt att ligga i framkant vad gäller infrastrukturprojektering och infrastrukturmodellering. Tillsammans kommer vi att ta fram nya IT-verktyg och stöd för arbetsprocesser i linje med förändrade förutsättningar och krav?, säger Rolf Kjaernsli, VD p? Cad-Q.
Samarbetet omfattar utveckling och implementering av system och processer för informationshantering samt verktyg inom transport och infrastruktur. Detta för att b?da parter bättre ska kunna hantera informationsflödet genom hela processen fr?n förstudier och utredningar till projektering, byggnation och förvaltning av infrastruktur.
?M?let med v?rt samarbete är att hjälpa varandra att uppn? respektive företags m?l avseende verktyg och informationsprocesser inom BIM. Cad-Q är, förutom en potentiell leverantör med bred kompetens inom informationshantering och Autodeskprodukter, även en potentiell partner för dialog och utveckling?, säger Niklas Sörensen, affärsomr?deschef WSP.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Rolf Kjaernsli, VD Cad-Q
Tel: +47 915 75 961, e-post: [email protected]
Niklas Sörensen, Affärsomr?deschef WSP Samhällsbyggnad
Tel: 070- 268 97 35, e-post: [email protected]
Siv Axelsson, Personal- och informationsdirektör, WSP Sverige AB
Tel: 010-722 87 76 / 070-543 87 17, e-post: [email protected]
Om Cad-Q
Cad-Q er Nordens ledende leverand?r av modell- og tegningsrelatert IT. Vi arbeider med implementering av programvare, oppl?ring, support og IT-st?tte av CAD-systemer til bygg, eiendom- og industrisektorene. Naviate ? for Infrastruktur er programvare som effektiviserer modellbasert prosjektering av infrastruktur. Cad-Q ble grunnlagt i 1989 og har 250 medarbeidere p? 20-talls kontorer i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Cad-Q er en del av Addnode-konsernet som er notert p? OMX Nordic List, Small Cap. www.cad-q.no

Om WSP
WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag som erbjuder tjänster för h?llbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och m?ngfald kännetecknar v?ra medarbetare, kompetensomr?den, kunder och typer av uppdrag. WSP har 15 000 medarbetare, varav 2 500 i Sverige, p? över 300 kontor i 35 länder. www.wsp.se

Vedlagte filer
1000

Authors

Related posts

Top