Nettverksprodukter

YouWish.no og Norges beste arrang?rer

29-05-2013 19:05 Software Innovation AS Som f?lge av ?kt ettersp?rsel og sterke resultater i salg av fagapplikasjoner til olje, gass og engineering, har Software Innovation i l?pet av det siste ?ret doblet salgs- og konsulentstaben knyttet til selskapets ProArc-virksomhet.

Som f?lge av ?kt ettersp?rsel og sterke resultater i salg av fagapplikasjoner til olje, gass og engineering, har Software Innovation i l?pet av det siste ?ret doblet salgs- og konsulentstaben knyttet til selskapets ProArc-virksomhet.
Software Innovation la bak seg et 2012 med vekst og solid utvikling, og opplevde en stor ?kning i ettersp?rselen etter l?sninger for dokumenth?ndtering og dokumentkontroll.
I delen av virksomheten rettet mot olje, gass og engineering-industrien, ?kte lisenssalget p? produktet ProArc med 41 % i 2012. I dag bruker rundt 150 selskaper l?sningen ProArc for ? effektivisere prosjektgjennomf?ring og arbeidsflyt, forbedre kvalitetssikring av dokumentasjon knyttet til store prosjekter og ?ke kontrollen i sine operasjoner.
Som et resultat av selskapets vekst p? omr?det har Software Innovation gjennomf?rt en rekke ansettelser med totalt 11 nye ProArc-medarbeidere.
-I dag teller ansatte som jobber mot olje- gass og engineering 54 ansatte i Skandinavia. Vi har en virksomhet med h?y kompetanse og lang erfaring med denne typen kunder, og har h?ye forventninger til den videre satsningen og kundesamarbeidet p? ProArc, sier Torstein Harildstad, administrerende direkt?r i Software Innovation.

Foto av nyansatte:
Bak fra venstre: Konsulent Dagfinn Linner, service manager B?rd R. Andersen, selger Lennart Nejstgaard, konsulent Samuel Tronje, selger Erik Engejordet og konsulent Andreas Hetland.
Foran fra venstre: Konsulent og tidligere trainee, Ida Rosén, konsulent Brian B?rendsen, konsulent og tidligere trainee, Kjetil Sand, selger og tidligere trainee, Kjell Noralf Langeland, og
product manager Audun Kvasb?.
Om Software Innovation:
Software Innovation er et skandinavisk selskap og blant de internasjonalt ledende leverand?rene av programvare for informasjonsh?ndtering, dokumentkontroll og saksbehandling. Med 25 ?rs erfaring og kompetanse arbeider vi m?lrettet med ? levere fremtidsrettede, fleksible og brukervennlige l?sninger. Vi skaper god kunnskapsdeling, effektiv samhandling, virksomhetskontroll og bedre service i private og offentlige virksomheter. V?re standard bransjel?sninger er bygget p? Microsoft SharePoint og Office – markedets ledende plattform for samhandling. www.software-innovation.no 1000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy